fbpx
Mimarlık Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Mimarlık

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MİMARLIK FAKÜLTESİ

Amaçlar

Mimarlık Programının amacı, geleneksel ve yeni yaklaşımlar arasında anlamlı ve sürdürülebilir bir bağ kurarak tasarım, kuram ve uygulama boyutunda yetkin; çevresel etkenleri ve öz değerlerini gözeten, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip mimarlar yetiştirmektir.

 

Hedefler

1.Genel mimarlık konularını anlama, tartışma ve yorumlama yetkinliği kazandırmak.
2.Teknolojik ve mesleki bilgi altyapısı yönünden çağdaş düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak.
3.Toplumsal – kültürel farkındalık ve duyarlılık kazandırmak; çevresel değerleri özümsetmek.
4.Akılcı karar verme, yenilikçilik, araştırmacılık ve yaratıcılık yetkinliği kazandırmak.
5.Çevresiyle etkili iletişim kurabilme yetkinliği kazandırmak.
6.Sürekli öğrenmeyi ilke olarak benimsetmek.
7.Mesleki çalışmalarında sorumluluk-yetki alabilme ve bunların gereğini yerine getirme yetkinliği kazandırmak.
8.Mesleki sözlü ve yazılı ifade becerilerini kazandırmak.
9.Kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde tasarımcı, kontrolör ve uygulamacı olarak yer alabilme yetkinliğini kazandırmak.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler