fbpx
Mimarlık Fakültesi

Misyon & Vizyon

Mimarlık

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MİMARLIK FAKÜLTESİ

Misyon
Geleneksel ve yeni yaklaşımlar arasında anlamlı ve sürdürülebilir bir bağ kurarak tasarım, kuram ve uygulama boyutunda yetkin; ulusal ve uluslararası ölçekte mesleki farkındalığı yüksek, ilgili disiplinler ile çalışmaya açık, çevresel etkenleri ve öz değerlerini gözeten, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi ve eleştirel düşünce sistemine sahip mimarlar yetiştirmektir.

 

Vizyon

  • Mimarlık alanında günceli takip eden, yenilikçi, ulusal ve uluslararası ölçekte mesleki farkındalığı yüksek, sorgulayan, mesleki yetkinliğini geliştiren, ilgili disiplinler ile çalışmaya açık meslek insanı yetiştirmek.
  • Mimarlık eğitim-öğretiminin fiziki ve dijital alt yapısını çağın gereklerine uygun hale getirmeye ve ileriye dönük bir meslek ortamı öngörüsü ile oluşturmaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve bu yöndeki girişimlerin sürekliliğini sağlamak
  • Ulusal ve uluslararası ölçekte meslek örgütleri, eğitim ve araştırma kurumları ile etkileşime girerek tanınırlığı ve kabul edilebilirliği yüksek bir bölüm oluşturmak.
  • Küresel, bölgesel ve yerel ölçeklerde yaşam çevresinin tasarlanmasına, geliştirilmesine, iyileştirilmesine olumlu katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası işbirlikçi mesleki-bilimsel projeler ve akademik çalışmalar yapmak.
  • Çağdaş bilgi sistemlerini ve teknolojilerini kullanabilmek ve öğrencilere aktarabilmek amacıyla bölüm öğretim elemanlarının yetkinliklerinin artırılmasını sağlamak.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler