fbpx

Modüler Sistem

AKADEMİK

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Modüler Sistem

Yüksekokulumuzda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages) kapsamında Avrupa Konseyi Dil Politikaları Bölümü tarafından hazırlanan Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde Modüler Sistem uygulanmaktadır.

 

Uyguladığımız Modüler Sistem Avrupa Dil Portfolyosu Küresel Ölçeği ’ne uygun olarak A1, A2, B1 ve B2 modüllerinden olup, her modül 8 haftalık bir dil öğretim sürecinden oluşmaktadır. B2 modülünü başarıyla bitiren, ardından B2 seviyesi sonunda yapılan ve tüm modülleri içeren kapsamlı Final sınavında başarılı olan öğrenciler hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olur.

 

Öğrencilerin Dil Seviyelerine Uygun Modüllere Yerleştirilmesi

Her eğitim öğretim yılı başında, yeni öğrencilerin İngilizce düzeylerini belirleyip onları en uygun modüllere yerleştirmek amacıyla Seviye Tespit Sınavı yapılır. Bu sınav sonucunda öğrenciler dil seviyelerine uygun olacak şekilde A1, A2, veya B1 modüllerinden birine yerleştirilirler.

 

Modüler Sistemde Eğitim Öğretim Süreci

Bir eğitim öğretim yılı, her biri ortalama 8 hafta süren 4 çeyrekten oluşur. Her çeyrekte, öğrencilerin İngilizce seviyelerine göre farklı modüller bulunmaktadır. En düşük seviye olan A1 düzeyinde başlayan bir öğrenci, normal bir eğitim-öğretim sürecinde tüm modülleri başarıyla bitirdiği takdirde, dördüncü çeyreğin sonunda B2 modülünden başarılı olarak hazırlık eğitimini tamamlar.

 

Modüler Sistemin Faydaları

 

  • Modüler Sistem’in amacı öğrencinin bulunduğu modülün sonunda bir üst düzeye geçebilmek için gerekli yeterliliği sağlayabilmesi ve o modül için belirlenmiş hedeflere ulaşabilmesidir.
  • Modül mantığı öğrencinin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır.
  • Bu sistem, öğrenmenin gerçekleşmesi için zamana ihtiyacı olan öğrencilere programı tekrar etme imkânı sağlamakta ve erken öğrenen öğrenciler için hızlı ilerleme fırsatı vermektedir.
  • Süreç odaklı bir sistem olduğundan dolayı, öğrencilerin bütün dil öğrenim süreci boyunca takibini sağlar ve bu süreçte atılması gereken adımların hızlı bir şekilde atılmasına olanak sağlar. Bir modülde başarısız olan öğrencilerin, aynı modülü tekrar ederek ilgili modül ve dil seviyesiyle alakalı eksiklerini tamamlamalarına olanak tanır.
  • Öğrencilere kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyarak öğrencilerin dil eğitimi sürecindeki farkındalıklarını artırır.
  • Süreç odaklı olmasından ötürü, sadece öğrencilerin değil aynı zamanda öğretim görevlilerinin performanslarını bütün sürece yayar, ve motivasyonlarını canlı tutar.
  • Modüller arası geçiş ve çeşitlilik sağlayarak eğitim öğretim ortamına dinamizm katar.
  • Her modülde sınıflar öğrencilerin modül bitirme notlarına göre yeniden oluşturulur ve bu sistem İngilizce seviyeleri bakımından öğrencilerin sınıflara homojen bir şekilde dağılmalarını sağlar.
  • Modüler Sistem değişikliklere hızla cevap veren, esnek bir yapıya sahiptir. Her modül, başlangıcı ve sonu olan, kendi içinde bütünlük gösteren ve bir sistematik çerçevesinde düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler