fbpx
Mühendislik Fakültesi

Programa Özgü Ölçütler

Biyomedikal Mühendisliği

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 1. Temel Bilimler Bilgisi:
  • Biyoloji, kimya ve fizik gibi temel bilimlerde güçlü bir temel bilgi.
  • Biyomedikal mühendisliği için gereken biyolojik süreçlerin ve sistemlerin anlaşılması.
 2. Mühendislik Yetenekleri:
  • Matematik, istatistik, hesaplama becerileri gibi mühendislik temellerinin güçlü bir şekilde kavranması.
  • Problem çözme ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi.
 3. Biyomedikal Cihazlar ve Sistemler:
  • Tıbbi cihazların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve test edilmesi konularında bilgi ve beceri.
  • Biyomedikal cihazların elektronik, mekanik ve yazılım bileşenlerinin entegrasyonu.
 4. Biyomateryaller:
  • İnsan vücudu ile uyumlu malzemelerin seçimi, tasarımı ve karakterizasyonu.
  • Biyomalzemelerin biyouyumluluk, dayanıklılık ve performansının değerlendirilmesi.
 5. Tıbbi Görüntüleme:
  • Bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme teknikleri hakkında bilgi.
  • Görüntü işleme ve analiz yöntemlerinin kullanılması.
 6. Biyosensörler ve Biyomedikal Sinyal İşleme:
  • Biyolojik sinyallerin (örneğin, EKG, EEG, EMG) ölçümü ve analizi.
  • Biyosensörlerin tasarımı ve kullanımı.
 7. Tıbbi Yazılım ve Veri Analizi:
  • Tıbbi cihazlarla entegre edilebilen yazılım ve veri analizi becerileri.
  • Sağlık verilerinin toplanması, depolanması, işlenmesi ve analiz edilmesi.
 8. Etik ve Yasal Konular:
  • Tıbbi cihazların tasarımı ve kullanımıyla ilgili etik ve yasal konuların anlaşılması.
  • Biyomedikal mühendisliği uygulamalarının topluma etkilerinin değerlendirilmesi.
 9. İletişim ve İşbirliği Yetenekleri:
  • Ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi.
  • İş dünyasıyla etkili iletişim ve işbirliği yapabilme yeteneği.
 10. Sürekli Öğrenme ve Gelişme:
  • Biyomedikal mühendisliği alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etme ve sürekli öğrenme isteği.
  • Yenilikçi düşünme ve problem çözme becerilerinin sürekli olarak geliştirilmesi.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler