fbpx
Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Biyomedikal Mühendisliği tıbbi problemlere mühendislik yaklaşımı ile tanı veya tedaviye yönelik yöntemler geliştirerek çözüm üretilmesini hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal Mühendisliği bölümü diğer mühendislik dallarının temel ilkelerinin yanı sıra, temel tıp bilimlerine de yönelik derslerin yer aldığı bir müfredatı kapsayan disiplinler arası eğitim veren bir bölümdür.

 

Bölümün Amaçları

 

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, biyoloji gibi bilimlerde ortaya konan problemlere, fizik, kimya, matematik, mühendislik bilimlerinin temel ilkelerini uygulayarak çözüm getirme,

 

Tanı ve tedaviye yönelik yeni yöntem, algoritma, cihaz ve yazılımların tasarlanıp geliştirilmesi,
Mevcut yöntem ve cihazların mühendislik bilimleri ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak geliştirilmesi ve imal edilmesi,

 

Çeşitli sağlık kurumlarında bulunan farklı ölçekteki tıbbi cihaz ve yazılım sistemlerinin sorunsuz bir şekilde işlemesi için bu sistemlerin kalibrasyonu

 

Çalışma Alanları 

 

Biyomedikal mühendisi, doktor, hemşire, terapist ve teknisyen gibi tıbbın diğer profesyonelleriyle uyum içerisinde çalışır. Biyomedikal mühendislerinin çalışma konuları, cihazların ve yazılımların tasarımından, pek çok teknik kaynaklardan bilgileri derleyip yeni prosedürler geliştirmeye ve klinik problemleri çözme amacıyla araştırmalar yapmaya kadar geniş bir alana yayılır.

 

Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır.

 

Ayrıca, ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 200, özel hastanelerde ise 100 yatak ve üzeri kapasitesi olanlarda en az 1 biyomedikal mühendisi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında Biyomedikal Mühendisliği’ne duyulan ihtiyacın her geçen arttığı aşikardır.

 

Bu bilgiler ışında Biyomedikal Mühendislerinin iş alanları aşağıdaki gibi tanımlanabilmektedir:

 

Devlet veya Özel sektör bünyesindeki Sağlık kuruluşlarında (hastaneler, tedavi ve teşhis merkezleri vb.) Klinik Mühendisi veya Biyomedikal Mühendisi olarak bu kuruluşların tıbbi cihaz ve tıbbi teknoloji ihtiyaçlarına veya bu teknolojilerin alt yapılarına yönelik projelendirme ve fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmek, söz konusu sağlık kuruluşlarının ihtiyaç ve kapasitelerine cihaz ve teknolojilere yönelik yatırımlarda doğru kararın verilmesinde rol oynamak

 

Devlet veya Özel sektör bünyesindeki Sağlık kuruluşlarında (hastaneler, tedavi ve teşhis merkezleri vb.) Klinik Mühendisi veya Biyomedikal Mühendisi olarak bu kurumların sahip olduğu cihazların periyodik bakım ve onarım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak

 

Tıbbi cihaz üreten kuruluşlarda tasarım mühendisi, kalite kontrol mühendisi vb olarak bu cihazların üretim sürecinde yer almak

 

Tıbbi cihaz, malzeme ve araç-gereç tedarik eden kuruluşların satış sonrası destek veren birimlerinde destek mühendisi olarak görev almak.

 

Tıbbi cihaz, malzeme ve araç-gereç tedarik eden kuruluşların satış ve pazarlanmasında satış mühendisi olarak görev almak

 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan ve gerek Devlet bünyesindeki gerekse Özel Sektöre ait sağlık kurumlarının kullanmakta olduğu cihazların ve bunlara yönelik altyapı sistemlerinin denetimi ve bunlara dair yatırımların planlanması işlevini yerine getirmekte olan kurumlarda bu sistemlerin kalibrasyonu ve simülasyonu gibi faaliyetlerin yerine getirilmesinde görev almak.

 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan simülasyon merkezlerinde gerek Devlet bünyesindeki gerekse Özel Sektöre ait sağlık kurumlarının kullanmakta olduğu cihazlara ve tıp teknolojilerine dair, bu kurumlarda farklı uzmanlık alanlardaki hekim ve yardımcı personele söz konusu cihazları daha etkin kullanabilmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesinde rol oynamak

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyuruları



İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler