fbpx
Mühendislik Fakültesi

Misyon & Vizyon

Biyomedikal Mühendisliği

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Misyon

Biyomedikal Mühendisliği bölümünün misyonu, mühendislik prensiplerini tıp ve biyolojik bilimlerle entegre ederek, sağlık sektöründe yenilikçi çözümler geliştirmek ve hastalıkların tanı ve tedavisine katkıda bulunmak olarak ifade edilebilir. Bu misyon, mühendislik becerilerini biyomedikal uygulamalara uyarlayarak, sağlık hizmetlerini daha etkin,  erişilebilir ve güvenilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.


Biyomedikal Mühendisliği bölümünün misyonu genellikle şu temel unsurları içerir:

Sağlık Alanında Yenilikçi Çözümler Geliştirmek:

Biyomedikal mühendisliği, mühendislik prensiplerini biyolojik sistemlerle birleştirerek sağlık alanında yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlar. Bu, tıbbi cihazlar, teşhis yöntemleri, tedavi protokolleri ve sağlık hizmetlerinin genel iyileştirilmesini içerir.

Tanı ve Tedavi Yöntemlerine Katkıda Bulunmak:

Bölüm, geliştirdiği teknolojilerle tanı ve tedavi yöntemlerine katkıda bulunarak hastalıkların daha erken teşhis edilmesini ve daha etkili bir şekilde tedavi edilmesini hedefler.


Mühendislik ve Biyoloji Disiplinlerini Entegre Etmek:

Biyomedikal mühendisliği, mühendislik disiplinlerini biyoloji, genetik, farmakoloji ve tıbbi bilimlerle entegre ederek çok disiplinli bir yaklaşım benimser. Bu entegrasyon, daha etkili çözümlerin ortaya çıkmasını sağlar.


Etik İlkeleri Benimsemek:

Bölüm, geliştirdiği teknolojilerin ve çözümlerin kullanımında etik ilkelere ve hasta güvenliğine büyük önem verir.

Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknolojilerin güvenilirliği, güvenlik ve gizlilik konularına öncelik verilir.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine Katkı Sağlamak:
Biyomedikal mühendisliği, yeni bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesine odaklanan sürekli bir araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlar. Bu, hem akademik hem de endüstriyel alanda inovasyonu teşvik eder.

Toplum Sağlığını İyileştirmek:

Bölüm, geliştirdiği çözümler aracılığıyla toplum sağlığını iyileştirmeyi hedefler. Bu, hastalıkların yayılmasını önlemek, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak ve genel olarak toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çeşitli stratejiler içerir. Biyomedikal Mühendisliği bölümü, mühendislik becerilerini sağlık bilimleriyle entegre ederek, modern tıbbi
uygulamalarda fark yaratmayı amaçlar. Bu misyonun gerçekleştirilmesi, öğrencilere güçlü bir mühendislik temeli, biyomedikal uygulamalara özgü bilgi ve etik değerlere dayalı bir eğitim sunmayı içerir.

Vizyon

Biyomedikal Mühendisliği bölümünün vizyonu, sağlık sektöründe lider bir rol oynayarak, biyomedikal mühendislik alanındaki sınırları zorlayan, yenilikçi çözümler geliştirmek ve sağlık hizmetlerini dönüştürmek için öncü bir merkez olmaktır. Vizyonumuz, biyomedikal teknolojilerin tasarımı, uygulanması ve optimize edilmesi konularında küresel çapta tanınan bir merkez oluşturmak, multidisipliner araştırmalar ve endüstri işbirlikleriyle öğrencilerimizi geleceğin biyomedikal mühendisleri olarak hazırlamak ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına sürdürülebilir ve etkili çözümler sunmak üzerine odaklanmaktadır. Bu vizyon, bölümümüzün sürekli gelişimini destekleyerek, öğrencilere güçlü bir bilgi temeli, yaratıcı düşünme becerileri ve etik değerlere dayalı bir liderlik anlayışı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler