fbpx
Mühendislik Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Elektrik – Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Amaçlar

  1. Öğrencileri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında temel bilgi ve becerilerle donatarak endüstriyel ihtiyaçları karşılayacak nitelikli mühendisler yetiştirmek.
  2. Öğrencilerin, güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikçi ve özgün projeler geliştirebilme yeteneklerini geliştirmek.
  3. Öğrencilere, evrensel değerlere ve meslek etiğine duyarlı, sosyal sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için gerekli eğitimi sağlamak.
  4. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik ederek endüstriyel işbirliklerini artırmak ve topluma katkı sağlayacak projeler üretmek.
  5. Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilecekleri nitelikli bir akademik ortam sunmak.

 

Hedefler

  1. Öğrenci kabul sürecini, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler doğrultusunda etkin bir şekilde yürütmek.
  2. Uluslararası öğrencilerin kabulünde, uluslararası geçerliliği olan sınavlar veya ortaöğretim mezuniyet notlarına dayalı kabul sürecini başlatmak ve yönetmek.
  3. Değişim öğrencilerinin kabulünde, AREL ile partner üniversiteler arasında imzalanan ikili anlaşmalara uygun olarak başvuruları değerlendirmek ve kabul sürecini yönetmek.
  4. Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde gerekli olan sınav ve dil koşullarını sağlamaları için gerekli rehberlik ve destek hizmetlerini sunmak.
  5. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek bölümümüzü teknolojiye yön veren bir merkez haline getirmek ve uluslararası alanda tanınan bir mühendislik fakültesi konumuna ulaşmak.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler