fbpx
Mühendislik Fakültesi

Program Ölçütleri

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

 

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini formüle ederek çözer.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar.
 4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlayarak sonuçlarını analiz eder.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır.
 7. Yabancı dilde ve kendi dilinde etkin iletişim kurarak rapor hazırlayıp sunar.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
 9. Etik ilkelerine uygun, mesleki ve etik sorumluluk bilincinde davranır.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilgi sahibidir.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi ve farkındalık sahibidir.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler