fbpx
Mühendislik Fakültesi

İş ve Kariyer Olanakları

İnşaat Mühendisliği

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisleri; mezuniyet sonrası özel sektör kuruluşları ya da kamu sektörü kurum ve kuruluşlarında mesleki çalışmalarını sürdürmektedirler.

 

Özel sektör;

“Proje, Müşavirlik ve Mühendislik Büroları”, “Müteahhitlik Firmaları”, “Özel İşletmeler”de ayrıca serbest olarak taşeron veya müteahhit olarak çalışabilmektedir. Bu sayılanların dışında inşaat mühendisleri yurt içinde veya yurtdışında yabancı firmalar yanında iş bulabilmektedir.

 

Kamu Sektörü’nde ise;

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi (TOKİ), Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH), Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü (TAU), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM)

 

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve Nato Enfrastrüktür Dairesi, Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT), Kamu Bankaları, Yüksek Öğretim Kurumları, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (HDTM), Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Posta, Telefon, Telgraf Genel Müdürlüğü (PTT), Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), Selüloz ve Kağıt Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (SEKA), Petrol Kimya Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü (PETKİM), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (ÇİTOSAN)

 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TDÇİ), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü (TKİ), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİMADEN), Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü (TTK), Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ), Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) çatısı altında görev alabilmektedirler.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler