fbpx
Mühendislik Fakültesi

Laboratuvar

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ 4.0. LABORATUVARI

 

Otomasyonun önemli bir bileşeni olarak robotik, üretimde yeni teknolojilerin ve fırsatların önünü açmaktadır. Mafsallı robotlar, birçok endüstriyel uygulamada iş parçalarını ve montajları hareket ettirerek paletlemekte ve monte etmektedir. Evrensel Endüstri 4.0 öğrenme fabrikası olan CP Factory ile en iyi endüstriyel robotik teknolojisine sahip Endüstri 4.0 laboratuvarımızda öğrencilerimiz, Endüstri 4.0’dan ağ bağlantılı üretimdeki yeni gelişmeleri haritalandıran, öğretim ve araştırma için kullanılan akıllı bir fabrika kitinin çalışma prensiplerini gözlemleme şansını bulmaktadır.

 

Endüstriyel süreçler, maksimum verimlilik için tasarlanmış programlar izlemektedir. Gerçek endüstriyel ortamda, hatalar veya öğrenme için zaman yoktur. Üretim tesislerinden uzakta fabrikaları öğrenmek, öğrencilere fabrika otomasyonu alanındaki zorluklarla korumalı ve sezgisel bir ortamda başa çıkma fırsatı sunmaktadır. Endüstri 4.0 laboratuvar ortamında öğrencilerimiz, gelecekteki işyerlerinde tam olarak ihtiyaç duyacakları becerileri kazanmaktadırlar.

 

Bu kapsamda, endüstriyel süreçlere uygun olarak tasarlanmış “proses kontrol üretim bandı sistemi” ile öğrenciler farklı üretim senaryolarını uygulama, izleme, analiz etme, ve hata ayıklama fırsatı bulmaktadırlar. Ayrıca Endüstriyel otomasyon ve Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (S7-1200) sistemleri ile proses kontrol, çok eksenli pnomatik robot (KUKA) ile ürün sevkiyatı ve programlama gibi unsurları kullanma ve programlama şansına sahip olacaklardır. Farklı senaryoları HMI operatör paneli üzerinden programlama ve analiz etme imkânı sunulması da Endüstri 4.0 Laboratuvarının “Proses Kontrol” alanında bütünleşik etkisini ortaya koymaktadır.

İnsan Faktörleri ve Ölçümleme Laboratuvarı

İnsan Faktörleri ve Ölçümleme Laboratuvarı, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde okutulmakta olan İnsan Faktörleri ve Ergonomi, İş Analizi ve Tasarımı dersleri başta olmak üzere, Mühendisler için İstatistik, İstatistiksel Kalite Kontrol, Sistem Analizi ve Simülasyon, Risk Analizi derslerinin içeriklerini desteklemek ve bu bağlamda çeşitli lisans ve lisan üstü proje araştırmaları yapmak amacı ile kurulmuştur.

 

İnsan faktörleri konusunda gerekli eğitimin verilmesini sağlayan bu laboratuvar, iş istasyonlarının oluşturulması, zaman ölçümlerinin ve ergonomik ölçümlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Laboratuvarda bulunan El Becerisi Test Düzeneği, Çivileme Tahtası, Oluklu Çivileme Tahtası, Parmak Becerisi Test Düzeneği ve El Hüneri Test Aletleri ile zaman etütleri yapılabilmekte ve öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgilerini pekiştirmek amacıyla değişik laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca laboratuvar, sıcaklık, nem, hava akışı, ışık şiddeti, gürültü düzeyi, zaman, ağırlık, güç, iç hava kalitesi (CO, CO2), malzeme titreşimi gibi çevresel faktörleri ölçme ve test etme ekipmanlarıyla donatılmıştır.

 

Bu donanımlar ile yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sırasında edinilen deneyimler, başta iş tasarımı olmak üzere, çalışma ortamı tasarımı ve ergonomik işyeri düzenlemesi konularına ışık tutmaktadır. Öğrenciler zaman etütleri için gerekli ölçümleri yapmayı ve çeşitli çevre koşulları aletlerini kullanmayı bu laboratuvar sayesinde öğrenimlerine katmaktadırlar.

İstanbul Arel Üniversitesi İş Etüdü ve Ölçümleme Laboratuvarı

Sıra No

Aletin Adı

Adet

1

Infrared Sıcaklık Ölçüm Cihazı

2

2

Dijital Kantar

2

3

Higrometre

2

4

Gürültü Ses Ölçer

2

5

Sıcaklık, Basınç, Yükseklik Ölçümleri ve Rüzgâr Hızı Ölçüm Cihazı

2

6

Portatif Rüzgar hızı, Sıcaklık, Nem ve Işık Şiddeti ölçüm cihazı

2

7

Işık Şiddeti Ölçüm Cihazı

2

8

Kızılötesi Mesafe Ölçüm Cihazı

2

9

Dijital Kronometre

12

10

İç Hava Kalitesi Ölçüm cihazları (CO ve CO2 ölçümü)

1

11

Titreşim Ölçer

1

12

150000gr Kapasiteli Hassas Terazi

1

13

El Becerisi Test Düzeneği

1

14

Çivileme Tahtası

1

15

Oluklu Çivileme Tahtası

1

16

Parmak Becerisi Test Düzeneği

1

17

El Hüneri Test Aleti

1

18

Dijital El Dinamometresi

1

19

Tansiyon ve Nabız Ölçüm Aleti

1

20

Pedometre

4

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler