fbpx

Misyon & Vizyon

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Mühendislik fakültesi, mühendislik alanında eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisleri yetiştiren bir akademik birimdir. Mühendislik fakültesi misyon ve vizyonu, bu hedefleri doğrultusunda belirlenir.

 

 • Evrensel standartlarda eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek
 • Toplumsal ihtiyaçlara cevap veren mühendisler yetiştirmek
 • Nitelikli mühendisler yetiştirmek

 

Misyon

 

Mühendislik fakültesi misyonunun temel unsurları şu şekilde açıklanabilir:

 • Evrensel standartlarda eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek
 • Mühendislik fakültesi, mühendislik alanında uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlarda eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmelidir. Bu kapsamda, fakültenin eğitim programları, güncel bilgi ve teknolojilere uygun olmalıdır. Araştırma faaliyetleri, uluslararası düzeyde rekabetçi olmalıdır.
 • Toplumsal ihtiyaçlara cevap veren mühendisler yetiştirmek
 • Mühendislik fakültesi, mezunlarının toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliklere sahip olmaları için eğitim vermelidir. Bu kapsamda, fakültenin eğitim programları, öğrencilerinin temel mühendislik bilgilerini edinmelerinin yanı sıra, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği gibi becerilerini geliştirmelerine de odaklanmalıdır.
 • Nitelikli mühendisler yetiştirmek
 • Mühendislik fakültesi, mezunlarının nitelikli mühendisler olmaları için eğitim vermelidir. Bu kapsamda, fakültenin eğitim programları, öğrencilerinin yüksek akademik bilgi ve becerilere sahip olmalarına odaklanmalıdır.
 • Uluslararası düzeyde saygın bir fakülte olmak
 • Mühendislik fakültesi, mühendislik alanında uluslararası düzeyde saygın bir fakülte olmalıdır. Bu kapsamda, fakültenin eğitim programları, araştırma faaliyetleri ve mezunları, uluslararası düzeyde kabul görmelidir.

 

Vizyon

 

Mühendislik fakültesi vizyonu, mühendislik alanında uluslararası düzeyde saygın bir fakülte olmaktır.
Vizyonun temel unsurları şunlardır:

 • Uluslararası düzeyde saygın bir fakülte olmak
 • Mühendislik alanında öncü araştırmalar yapmak
 • Mühendislik alanında uluslararası işbirliği yapmak

Mühendislik fakültesi misyon ve vizyonu, fakültenin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin temelini oluşturur. Bu hedefler doğrultusunda, mühendislik fakülteleri, öğrencilerine çağdaş ve kaliteli bir eğitim sunmaya, yenilikçi araştırmalar yapmaya ve topluma katkıda bulunmaya çalışır.

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler