fbpx
Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İngilizce eğitim verilen Yazılım Mühendisliği lisans programının amacı, temel mühendislik bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı Yazılım Mühendisleri yetiştirmektir. İleri teknolojiye sahip laboratuvar imkânlarıyla buluşturulacak öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde yazılım endüstrisinde aktif olarak çalışma olanağı sağlanacaktır.

 

Bu doğrultuda, temel hedef bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası iş birliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Yazılım Mühendisleri yetiştirmektir. Çağımızda tartışmasız ekonomi ve sosyal refahı doğrudan belirleyici olan ileri ve yeni teknoloji üretiminin neredeyse her alanında Yazılım Mühendislerinin önemli bir payı olduğu bir gerçektir. Bu durum, mezun olacak Yazılım Mühendislerinin (özellikle istihdam açısından) önemli bir avantajdır.

 

Yazılım Mühendisliği alanı Bilgisayar Mühendislikleri çalışmalarının altında olgunlaşmış, ancak günümüzde yazılım süreçlerinin kapsam ve uygulama alanlarının gelişmesi ile ayrı bir alan olarak çalışmalarını sürdürmesi gereksinimi doğmuştur. Bilgisayar Mühendisliği alanında bilgisayar sistemlerinin donanım ve elektronik aksamına yönelik çalışmaları yoğun olarak yürütülmektedir. Yazılım mühendisliği alanı çalışmaları ise, yazılım süreçleri ile ilgili gereksinimlerin belirlenmesi, tasarımların gerçekleştirilmesi, geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, gerekli testlerin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına en verimli şekilde cevap verebilecek yazılım sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarını kapsar.

Çalışma Alanları

Yazılım Mühendislerimiz,

– Ulusal veya uluslararası şirketlerin bilişim teknolojileri, mühendislik, danışmanlık ve ar-ge kadrolarında çalışabilecek

– Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin lisansüstü programlarında özgün araştırma faaliyetlerinde görev alabilecek, ulusal veya uluslararası düzeydeki yazılım projelerinde liderlik yapabilecek

– Girişimcilik yeteneklerini kullanarak bilişim şirketleri kurabilecek ve bu şekilde ülkemiz istihdamına ve ekonomisine yüksek katma değerli katkıda bulunabileceklerdir.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyuruları



İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler