fbpx
Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği lisans programı, öğrencilerin yazılım ve uygulamalarında kapsamlı bir temel edinmeleri ve iş hayatlarında hızla değişen teknolojiye uyum sağlayabilmeleri düşüncesiyle açılan bir bölümdür.

 

Yazılım Mühendisliği yazılım sistemlerinin mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarımını, üretimini ve işletilmesini kapsayan bir bilim dalıdır. Yazılım Mühendisliği öğrencileri, bu bilim dalında en güncel bilgiye ulaşma ve yoğun çalışmalar yürütebilme imkânına sahiptirler.

 

Geleceğin Yazılım Mühendislerinin yetiştirildiği Yazılım Mühendisliği bölümü eğitiminde en güncel bilgilerle donatılmış, sektörün ve akademik hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilen, bilgi üreten mühendisler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Yazılım Mühendislerinin iş alanları oldukça geniştir. Günümüzde yazılım ara yüzü olmayan sistem neredeyse yok gibidir. Yazılım Mühendisliği, bilginin otomatik olarak işleme tabi tutulmasını gerektiren problemleri bilgisayar tabanlı yazılım ve donanım sistemleriyle çözmeyi amaçlayan meslek dalıdır.

 

Bu amaç doğrultusunda, Yazılım mühendisleri, bilgiyi otomatik olarak işleme yöntemlerini araştırır ve geliştirir, bu yöntemlerin kullanılmasını gerektiren problemleri çözmek için gerekli yazılım ve iletişim tekniklerini tasarlar ve geliştirir.

 

Derslerin çoğunun proje odaklı olması ve öğrencilerin öğretim elemanlarının danışmanlığında bu projeleri gerçekleştirmeleri ile öğretim üyesi ve öğrenciler arasında sıkı bir etkileşim oluşmaktadır.

 

Bölümümüz müfredatı, yazılım sektörünün gereksinimleri doğrultusunda, büyük ölçekli yazılımların geliştirilmesinin her aşamasında görev alabilecek niteliklerde mezunlar vermeye yöneliktir.

 

Bölümümüz bünyesindeki Büyük Veri Laboratuvarı ve yazılım eğitim laboratuvarları, farklı yazılım araçlarını ve donanımlarını barındırmakta ve öğrencilerimizin güncel yazılım teknolojilerini ve araçlarını kullanmalarına olanak sağlamaktadır.

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler