fbpx
Mühendislik Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) lisans programı, bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri konularında eğitim vermek, araştırmalar yapmak, bu konularda çağdaş, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış ekonomiyi yönlendirebilecek bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

 

Bu amaçlar; programın mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımına uymalıdır.

Programın amacı doğrultusunda belirlenen hedefler aşağıda belirtilmiştir:

  1. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini çözmeye yönelik araştırmalar yaparak ülkeye özgü bilgi birikiminin sağlanmasında katkıda bulunacak bireyler yetiştirmek.
  2. Toplumsal sorumluluk bilincini ve bilgisayar mühendisliği mesleğinin etik ilke ve değerlerini benimsetmek.
  3. Analitik düşünebilen, istatistiksel düşünme ve yorumlama becerisine sahip, bilimsel düşünceyi özümsemiş olan bireyler yetiştirmek.
  4. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletme ve kurumlarda karşılaşılan mühendislik ve yöneticilik sorunlarını çözmede farklı bakış açılarını geliştirmeyi sağlamak.
  5. Bilgisayar mühendisliği ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek mesleki bilgisini yenileme becerisini kazandırmak ve geliştirmek.
  6. Bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk ve/veya yetki almayı ve bunların gereğini yerine getirmeyi benimsetmek.
  7. Araştırma sonuçlarını yorumlayacak mühendisler yetiştirmek.
  8. Bilgisini sürekli arttıran ve teknolojiye hakim bireyler yetiştirmek.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler