fbpx

Amaç

ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ

İstanbul Arel Üniversitesinin fakülteleri, yüksekokulları, araştırma merkezleri ve enstitüleri arasında girişimlerin başlatılması ve idari birimlerin Üniversitenin stratejik planlarında belirlenen hedefler doğrultusunda birlikte ve uyumlu bir şekilde çalışması günümüz yükseköğretim koşullarında daha da önem kazanmaktadır. Planlama ekibi, bu alanlarda ilerlemeyi teşvik etmek için gayret göstermekte ve Arel’in daha fazla mükemmellik arayışına öncülük etmek için Üniversite genelinde meslektaşları ile birlikte çalışmaktadır.

 

Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü; önemli öncelikleri tartışma ve kararlaştırma sürecini geliştiren ve güçlü bir üniversite yönetişimi ile sonuçlanan toplantıları planlamak ve gerçekleştirmek için Üniversite Yönetimi ile işbirliği içerisinde Mütevelli Heyete destek verir. Üst düzey üniversite yöneticileri ve Mütevelli Heyet için çeşitli raporların oluşturulmasını, sentezini ve dağıtımını koordine eder. Bu raporlar, stratejik planlama süreçlerinde karar verme aşamasını belirlemek ve yönlendirmek için üretilir.

 

Planlama ekibinin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi genelinde kurumsal gelişimi sürdürmek; fakülte/yüksekokul/enstitü, birimler ve bölümler arası stratejik girişimlerin koordinasyonu için bir çerçeve oluşturmak; kurumun çeşitli düzeylerinde karar verme süreçlerini yönlendirmek ve bildirmektir.

 

Planlama ekibi, İstanbul Arel Üniversitesinin dönüşümüne önemli ölçüde zemin hazırlayan girişimlerin planlanmasını, koordine edilmesini ve uygulanmasını sağlamada ciddi bir rol oynar.

Arel Duyurular