fbpx

Görevlerimiz

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin sorunlarını dinlemek, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlara çözüm aramak.

 

Öğrencileri doğrudan ilgilendiren konularda akademik ve idari birimler arasında koordinasyonu sağlamakta yardımcı olmak.

 

Öğrencilerin kampüs yaşamına ilişkin akademik, sosyal ve idari başvurularını değerlendirmek ve ilgili birimlere yönlendirmek.

 

Daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için destek sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerde öncülük etmek, gerektiğinde bağlı birimlere yön göstermek.

 

Topluma fayda sağlayacak projeler üreterek öğrencilerimizin bu konularda aktif rol almasını teşvik etmek.

 

Rektörün gerekli gördüğü durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu’na ve Üniversite Senatosu’na görev alanıyla ilgili konularda bilgi vermek, gerektiğinde bu konularda teklif ve taslaklar hazırlamak.