fbpx

Sık Sorulan Sorular

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

1.Çift Ana Dal Programı Nedir?

Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak diploma almalarını sağlayan programdır.

2.Çift Ana Dal Programına Ne Zaman Başvurabilirsiniz?

Öğrenci, ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

3.Yan Dal Programı Nedir?

Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans programında eş zamanlı ders alarak sertifika almalarını sağlayan programdır.

4.Yan Dal Programına Ne Zaman Başvurabilirsiniz?

Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.

Başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması GNO’sunun en az 4 üzerinden 2.50 olması gerekmektedir.

5.Çift Ana Dal/Yan Dal Programı Başvuru, Kabul ve Devam Koşulları Nelerdir?

Çift Anadal / Yandal işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi” hükümleri çerçevesinde yürütülür.

https://www.istanbularel.edu.tr/wp-content/uploads/2023/10/Cift-Anadal-ve-Yandal-Egitim-ve-Ogretim-Programlari-Yonergesi-1.pdf       tıklayınız.

6.Çift Ana Dal/Yan Dal Programları Ücretli mi?

Çift ana dal ve yan dal programları için ücret alınmaz.