fbpx

Ders Muafiyet ve Sınıf İntibakı

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER
  1. 1.Çift anadal programına dahil olan diploma programları arasında transfer edilebilmek için eş değer sayılacak dersler, ilgili diploma programları arasında düzenlenecek çift anadal program protokolüyle tanımlanır. Protokolde, anadal diploma programlarında yer alan derslerden bazıları ikinci anadal programında da yer alıyorsa veya derslerin eşdeğerliği uygun kabul ediliyorsa, bu dersler anadaldaki notları ile aynen ikinci anadal programına transfer edilir. Öğrencinin anadalda ilk defa alacağı ders her iki diploma programındaki ortak veya eşdeğer dersler ise anadal programında bu derslerle ilgili tüm işlemleri yapar ve aldığı notu dönem sonunda ikinci anadal programına transfer edilir ve her iki not çizelgesinde de bu dersler gösterilir. Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler ders yazılım işlemleri yaparken 7’nci maddenin 3’üncü fıkrasında belirtilen kurallara uymak zorundadır. Çift anadal programına kayıtlı öğrenci öncelikle anadal derslerine yazılır ve 7’nci maddenin 3’üncü fıkrası gereği AKTS toplamı 42 oluncaya kadar ortak veya eşdeğer olmayan ikinci anadal derslerine yazılmalıdır. 

    2.İkinci anadal diploma programındaki derslerin belirlenmesinde ve bunların alınacağı dönemlerin planlanmasında öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili yönetim kurulu, öğretim üyeleri arasından bir Çift Anadal Programı Koordinatörü ve öğrenciler için danışman ataması yapar. Çift Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal programındaki danışmanları ile birlikte görev yapar.