fbpx

Hakkımızda

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesinde alınan genel hükümlere göre kurulmuştur. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. Maddesinde tanımlanan görevler şu şekildedir:

 

 • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
 • Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
 • Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

 

Bu çerçevede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan işlemler genel olarak;

 

 • Görev alanına giren ilgili yazışmaları ve Öğrenci Belgesi, Transkript gibi öğrencilerin talep ettiği belgeleri imzalamak ve ilgili kişilere ulaştırmak,
 • Eğitim-öğretim ile ilgili Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamlarınca alınmış kararları uygulamak,
 • Öğrencilerin kayıt işlemlerini organize etmek ve yapılmasını sağlamak,
 • Üniversite Senato kararları ile açılması uygun görülen dersleri sistemde tanımlamak ve müfredat düzenlemelerini yapmak,
 • Fakülte ve Yüksekokullar tarafından açılması planlanan dönem dersleri açmak ve hoca atamalarını yapmak,
 • Sınavlar, notlar, değerlendirme esasları, AKTS esaslarının uygulanmasını sağlamak,
 • Yatay geçişlerde kontenjan ve esasların belirlenmesini sağlamak, başvuru ve kayıt süreçlerini takip etmek,
 • Mezuniyete hak kazanan öğrencilerin mezuniyetini gerçekleştirmek, diploma ve diploma eki hazırlıklarını yürütmek,
 • Esaslarına uygun olarak çift anadal ve yandal işlemlerini gerçekleştirmek,
 • ÖSYM ve her türlü istatistiki bilgileri düzenlemek,
 • Yök Denetleme raporlarının düzenlenmesinde başkanlığı ilgilendiren raporları hazırlamak,
 • Gelecek eğitim-öğretim yılına ait çalışma takvimini oluşturmak,
 • Başkanlığa ait web sayfası ile ilgili güncellemeleri yapmak,
 • Birim, bölüm, program açılma taleplerini alır, ilgili kararlar için süreci ve yazışmaları takip etmek,
 • Öğrenci kontenjanları ile ilgili gerekli takibi ve yazışmaları yapmak,
 • YÖKSİS veri tabanında öğrencilerin güncellenmesini sağlamak ve ortaya çıkabilen olası sorunları çözümlemek olarak sıralanabilir.