fbpx

Kayıt İşlemleri

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER
  1. Çift anadal programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Senato tarafından belirlenen “Kayıt Tarihleri”nde ıslak imzalı Çift Anadal Programı Kayıt Dilekçesi ve kayıt için istenen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekir.
  2. Çift anadal programına ilan edilen “Kayıt Tarihleri”nde kayıt yaptırmayan asil öğrencilerin olması durumunda, yedek öğrencilerin  Senato tarafından belirlenen “Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri”nde ıslak imzalı Çift Anadal Programı Kayıt Dilekçesi ve kayıt için istenen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekir.
  3. İlan edilen kayıt tarihlerinde Çift Anadal Programı Kayıt Dilekçesi ve kayıt için istenen belgeleri eksiksiz olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen adaylar, çift anadal programına kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.