fbpx

Mezuniyet İşlemleri

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER
  1. Çift anadal programına kayıtlı öğrenci, anadal programı ve ikinci anadal programlarının her birinden lisansta toplam 240 AKTS, önlisansta toplam 120 AKTS ders yükünü başarı ile tamamlaması, anadal programından mezun olması ve ikinci anadal programı için belirtilen tüm mezuniyet koşullarını sağlamış, ikinci anadal GNO’sunun en az 2,70 olması durumunda ikinci anadal programından diploma almaya hak kazanır.
  2. İkinci anadal diploma programında eğitim-öğretim hakkını kaybetmiş öğrenciler ikinci anadaldaki yandal derslerini başarmış ise, anadal programından mezun oluncaya kadar yazılı olarak başvurmaları halinde ikinci anadal diploma programının bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu kararı ile yandal başarı belgesi alabilir.
  3. Çift anadal programından kendi isteği ile çıkan veya herhangi bir nedenle çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal diploma programında alıp başarılı oldukları anadal derslerinden farklı dersleri gösteren bir belge öğrencinin istemesi halinde verilir.
  4.  Çift anadal programından mezuniyet için gereken tüm koşulları yerine getirerek mezun olan öğrenciye ikinci anadal yaptığı bölümün/programın diploması verilir.
  5. Çift anadal programını tamamlayan öğrenci, ikinci anadal programı alanında lisans/önlisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanır.
  6. İkinci anadal programından iki yarıyıl üst üste ders alamayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.