fbpx

Mezuniyet İşlemleri

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER
1. Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
2. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
3. Öğrencinin, yandal programını tamamlayabilmesi için;
(a) Anadal programından mezuniyet hakkını kazanmış olması,
(b) Yandal programında, anadal programının zorunlu dersleri arasında yer almayan ve yandal yaptığı bölüm tarafından alması gereken dersler olarak belirlenmiş dersleri alıp en az 30 AKTS’lik dersi başarıyla tamamlaması,
(c) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.30 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.
4. Öğrencinin yandal programında aldığı dersler ve başarı notları yandal not çizelgesinde ayrıntısı ile gösterilir.
5. Yandal programından dolayı öğrencinin almaya hak kazandığı yandal sertifikasında yandal programının adı yer alır.
6.Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal yaptığı bölümün lisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.