fbpx

Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

26.08.2021

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
28 Temmuz 2021 TARİHLİ İLANLA SINAVA GİREN
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 28.07.2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan yazılı sınav sonuçları aşağıda yer alan ilgili linkler üzerinden yayınlanmıştır.

Bilgi Notu:
– Sınav Sonuçları “Asil/Başarılı olan adaylar, İnsan Kaynakları Ofisi tarafından aranacaktır.