fbpx

Orta Asya ve Kafkasya’nın Sorunları ve Yarattığı Fırsatlar Uluslararası Kongrede Masaya Yatırıldı

Orta Asya ve Kafkasya’nın Sorunları ve Yarattığı Fırsatlar Uluslararası Kongrede Masaya Yatırıldı

22.06.2023

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelUSAM) koordinasyonunda “Uluslararası Orta Asya ve Kafkasya’nın Değişen Jeopolitiği: Zorluklar ve Beklentiler” (Changing Geopolitics of Central Asia and the Caucasus: Challenges and Prospects)  konulu kongre düzenlendi.

Jeopolitik, ekopolitik, sosyal ve kültürel bakımdan dünyanın en önemli yaşam merkezlerinden biri olan Orta Asya ve Kafkasya’nın değişen dinamikleri nedeniyle  gelecekte ulusal ve küresel anlamda önemli değişimlere sahne olacağı ifade ediliyor.  Bölgede yaşanan belirsizlikler, ortaya çıkan risk ve tehditler yeni  bir iş birliği ortamının oluşmasında etkili oluyor. Bu nedenle uzmanlar yeni bir akademik yaklaşımın, bölge için güvenli bir geleceğin şekillenmesinde belirleyici unsur olacağını belirtiyor. Bu kapsamda İstanbul Arel Üniversitesi USAM tarafından 17-18 Haziran tarihleri arasında “Uluslararası Orta Asya ve Kafkasya’nın Değişen Jeopolitiği: Zorluklar ve Beklentiler”  (Changing Geopolitics of Central Asia and the Caucasus: Challenges and Prospects) konulu uluslararası çevrimiçi kongre düzenlendi.

Orta Asya ve Kafkasya’nın mevcut ve gelecekteki durumunu analiz etmek için Doç. Dr. Ali Bilgin Varlık’ın sekreterliğinde düzenlenen kongrenin açılış oturumuna; İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ercan Gegez, USAM Müdürü Prof. Dr. Oktay Bingöl, Afganistan Eski Milli Eğitim Bakanı Dr. Mirwais Balkhi, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

“Bölgesel İş Birliği Her Zamankinden Daha Fazla Önem Kazanıyor”

Kongrenin açılış oturumunda konuşan Prof.Dr. Ercan Gegez, bölgesel iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayarak katılımcılara ve bildirileri ile kongreye katkı sağlayan akadamisyenlere teşekkür etti.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ercan Gegez; “İstanbul Arel Üniversitesi olarak Mayıs 2022′de düzenlediğimiz “Uluslararası Kongre-2022 Asya’da Geleceğin Dinamikleri” konulu kongremizden sonra bu Asya ve Kafkasya konulu ikinci kongremizdir. Mevcut küreselleşme eğilimi koşullarında, bölgesel işbirliği her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.  Bu bağlamda Orta Asya ve Kafkaslar sadece bölgesel bazda değil, küresel ölçekte de büyük önem arz etmektedir. Orta Asya ve Kafkaslar, yakınlıkları, dinamizmleri ve jeopolitik önemleri nedeniyle Türkiye için de ayrı bir değere sahiptir.

Bölgede süregelen çatışmaların çözüme kavuşturulması, hem bölgede istikrarın sağlanması hem de bölge halklarının refahının artırılması açısından hayati önem taşımaktadır. Bölgenin çok kültürlü yapısının aksine, sosyal ve ekonomik ortamda hakim olan ortaklıklar, süregelen anlaşmazlıkları ve sıkıntıları çözmek için fazlasıyla yeterlidir. Bölgenin geleceğini şekillendirmek için bilimsel bir yaklaşım bu noktada hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılara en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Son olarak Kongre’nin Orta Asya ve Kafkasya bölgesindeki gelişmelere katkı sağlayacağına olan inancımı yineler, tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ederim. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Kongre Çeşitli Oturumlarla Devam Etti”

Birbirinden önemli ve stratejik konuların tartışıldığı kongrenin ilk üç oturumunda  genişletilmiş güvenlik yaklaşımı anlayışıyla zorlukları konuşuldu. Dördüncü oturumda ekonomi, enerji, ulaşım, organize suçlar ve terörle mücadele gibi bölgesel işbirliği alanları ele alındı. Beşinci ve altıncı oturumda ise bölgesel organizasyonların, forumların ve çatışma çözümü girişimlerinin geleceği masaya yatırıldı.

12 Ülkeden 40 farklı katılımcı ile geçekleşen kongreye katkıda bulunan ülkeler ise şu şekilde;

Afganistan

Azerbaycan

Çin

Hırvatistan

Macaristan

Hindistan

İran

Kazakistan

Pakistan

Polonya

Türkiye

Özbekistan