fbpx

Program Yeterlilikleri

ÜNİVERSİTE

KURULLAR ve KOMİSYONLAR

Pogram Yeterlilikleri, öğrencilerin bir programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir. Öğrencinin mezun olduğunda neyi bildiği, neyi yapabildiği ve nelere yetkin olduğu program yeterlilikleri ile açıklanır. Bu süreçte, programın amaç ve hedefleri, temel alan yeterlilikleri göz önüne alınmak suretiyle iç ve dış paydaşların görüş ve katılımları da sağlanarak program yeterlilikleri oluşturulur. Program yeterlilikleri belirlendikten sonra programın içeriği, yapısı, dersleri ve öğrenme kazanımları oluşturulur. Yükseköğretimde yeterliliklerin belirlenmesi aşamaları Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Yükseköğretimde yeterlilikler belirlenmesi aşaması

Kaynakça:

Arel Duyurular