fbpx

Programın Yapısı

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Psikoloji Doktora Programı’ nda , ‘bilim insanı-uygulamacı’ modeli temel alınmıştır. Bu model çerçevesinde, iyi bir psikoloğun sahip olması gereken temel beceriler etkili bir akademik temele oturtulmuştur.  Bu modelin temel taşlarını klinik teori, uygulama, ikisini birbirine bağlayan süpervizyon ve araştırma oluşturur.

 

Program toplam sekiz yarıyıldan oluşmaktadır.  Sekiz yarıyıl içinde öğrenciler 39 krediden oluşan ders yüklerini, uygulamaya dönük stajlarını ve Doktora tezlerini başarıyla tamamlamaları beklenir. Eğer öğrenci bir dersten başarısız olursa, o dersi bir sonraki yıl aynı dönem yeniden alarak başarı sağlayabilir.

 

Programın ilk dört yarıyılında öğrencilere yoğun bir teorik eğitim ve bazı derslerde bu eğitimle birlikte uygulamaya yönelik eğitim verilir. Programın beşinci yarıyılından itibaren ise öğrencilerin tez çalışmalarını yapmaları beklenmektedir.

 

Bu program çerçevesinde klinik/teorik yönelimi “bütünleşik” (integrative)  bir yapı uygulanmaktadır. Öğrencilerin dogmatizmden uzak, danışanı, sorunu ve terapist-danışan ilişkisini temel alan, yaratıcı ve esnek klinik beceriler geliştirmesini sağlayıcı bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu program, diğer psikoloji yüksek lisans programlarına benzer şekilde, bir temel klinik eğitim programıdır ve mezun olan öğrencilerin hem teorik hem de süpervizyon açısından kendilerini ileri eğitim faaliyetleriyle geliştirmeye devam etmeleri gerekmektedir.