fbpx

Türk Dili Bölümü

AKADEMİK

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER

Dil, temel malzemesi şekilli ses olan, son derece karmaşık, fakat aynı zamanda kendi içinde tutarlı bir dizi kuralla çalışan gelişmiş bir dizgedir. Evrende var olan soyut ve somut her şey bu dizgenin içerisinde yer alır.

 

Bir dilde güzel konuşmak ve yazmak için o dilin içerdiği esasları bilmek ve uygulamak gereklidir. Asırlar öncesinden süzülerek günümüze kadar gelen ve dünyanın en eski dillerinden biri olan Türkçe de her dil gibi çeşitli kurallara sahiptir. Ses, kelime ve cümlelere ilişkin bu kurallar, Türkçenin vazgeçilmez esaslarını teşkil eder.

 

Türkçenin doğru ve güzel bir şekilde kullanılması her şeyden önce bu kuralların tam olarak bilinmesine bağlıdır. Ayrıca, anlatımın sözlü veya yazılı olarak taşıdığı temel özelliklerin, anlatım biçimlerinin ve anlatım türlerinin de bilinmesi gerekir. Geçmişi çok eskilere dayanan, öz değerlerinden hiçbir dönemde kayba uğramamış ve yalnızca doğal değişimler geçirmiş olan Türk dili, yaşayan dillerin en mükemmelidir.

 

Üniversitemizde bütün ön lisans ve lisans öğrencilerine eğitimlerinin ilk iki yarıyıllarında zorunlu Türk Dili dersi verilmektedir. Türk Dili Bölümü, Rektörlüğe bağlı olarak bu dersleri vermek ve koordine etmek amacıyla kurulmuştur. Derslerimiz, Uzaktan Eğitim Sistemi aracılığıyla verilmektedir.

 

Bölümümüz, verdiği Türk Dili dersleri ile Türk diline sahip çıkan ve Türkçeyi en iyi şekilde konuşup yazabilen bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bölüm olarak, İstanbul Arel Üniversitesinde eğitim almaya hak kazanan bütün öğrencilerimizi ve değerli ailelerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler