fbpx

Yabancı Diller Bölümü

AKADEMİK

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER

Dünya vatandaşı yetiştirmenin büyük önem kazandığı günümüzde öğrencilere yabancı dil yetkinliği kazandırmak her eğitim kurumunun temel amaçlarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle, yabancı dil olarak İngilizcenin öğretimi ayrı bir önem kazanmaktadır. Uluslararasılaşma, İstanbul Arel Üniversitesinin öncelikli stratejik amaçlarından biridir. Bu çerçevede Yabancı Diller Bölümü’nün misyonu bütüncül eğitim-öğretim yaklaşımı ile çağdaş, öğrenci merkezli ve yenilikçi öğretim programları kullanarak öğrencilerin yabancı dil yetkinliğini uluslararası standartlar doğrultusunda geliştirmektir.

 

Bu amaç doğrultusunda Bölümde gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleri, araştıran, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliklerini yerine getiren, çalışma alanına ilişkin uluslararası literatürü takip edebilen öğrenciler yetiştirmek üzere yürütülmektedir. Uygulanan programlar, yabancı dilin ezbere dayalı değil iletişimsel boyutta kullanılmasını sağlayacak biçimde temel dil becerilerinin kazandırılmasına odaklanmakta ve öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlamaktadır.

 

İstanbul Arel Üniversitesinde öğrenciler, bölüm derslerine ek olarak haftada 4 ders İngilizce eğitimi almaktadırlar. Bu derslerin içeriği kapsamında öğrenciler, kendi alanlarına ilişkin terimler öğrenmenin yanı sıra günlük/iş hayatına dönük bilgiler de edinmektedirler. Dersler esnasında çevrimiçi ders materyalleri, konuşma kalıpları, kelime çalışmaları vb. uygulamalardan yararlanılır. Öğrenci odaklı bir sistem üzerine kurgulanan İngilizce eğitimlerinde hedefimiz, mezuniyet aşamasına gelen bireylerin İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında yeterliliğe sahip olmasıdır.

 

Üniversitemizde uygulanan eğitim sistemi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (Common European Framework of Reference for Languages) standartlarıyla uyumlu olarak düzenlenmiştir. Kullanılan kaynaklar uluslararası alanda kabul görmüş ve dünyada kabul edilen yayınevlerinden sağlanmaktadır. Üniversitemizde görev yapan öğretim görevlileri, alanlarında yetkin ve yeterli deneyime sahip olan akademisyenlerden seçilmiştir. Ders dışında da konuşma kulübü, gramer kulübü gibi etkinliklerle öğrencilerimizin dil gelişimlerine katkı sağlanır.

 

Kütüphanemizde bulunan zengin kaynaklarımızla da İngilizcesini geliştirmek isteyen öğrencilere tüm olanaklar sunulur. Sınıflarımızda bulunan internet bağlantılı akıllı tahtalarımız sayesinde ders içerisinde her an çevrimiçi kaynaklara ulaşabiliyor ve interaktif bir ders yapma imkânına sahip oluyoruz.

 

Günümüzde bir yabancı dili ileri düzeyde bilmek bir diploma sahibi olmakla neredeyse eş değer duruma gelmiştir. Özellikle İngilizcenin dünyada en çok konuşulan dillerden biri haline gelmesi son yıllarda insanların bu dili öğrenme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

 

Biz İstanbul Arel Üniversitesi olarak tüm bu gerçeklerin farkında olarak İngilizce eğitimine önem veriyor ve öğrencilerimizin geleceği için bilimsel, sosyal ve akademik tüm olanakları sunuyoruz. Sizleri bu eşsiz öğrenme deneyimini yaşamaya davet ediyoruz.

 

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler