fbpx

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Fizyoterapistlik mesleği savaşlar, kazalar ve çocuk felci epidemileri nedeniyle oluşan engelli nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve çeşitli aşamadan geçerek günümüzdeki konumuna ulaşmıştır.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon günümüzde, bilim ve teknik alanında elde edilen gelişmelere paralel olarak, tüm yaş gruplarındaki kişilerin, yeni doğan ve erken doğum dahil olmak üzere çocuk, adölesen, yetişkin ve yaşlıların sağlıklarının geliştirilmesinde etkin rol alan bir bilim dalı haline gelmiştir.

 

Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. İnsan ömrünün uzaması ile en çok gelişmesi gereken meslekler arasında olmalıdır. Sağlığın korunması, tedavi ve bakımda sağlık ekibi içerisinde vazgeçilmez sağlık personeli olarak eğitim seviyesinin yükseltilmesi gereklidir.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans eğitimi (uzmanlık), uygulamalarını, bilimsel temellerde, kanıta dayalı olarak yürütmek, hizmette kaliteyi arttırmak, birey ve toplum yararına sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunmak, düzenli eğitimlerle bilgilerini yenilemek ve kendi gelişimlerine de katkıda bulunması yönünden gereklidir.

 

Üniversitemizde halen önerilen bu programa benzer bir yüksek lisans veya doktora programı bulunmamaktadır. Ülkemizdeki diğer üniversitelerde buna benzer programlar bulunmaktadır. Yukarıda detaylarıyla verilen özellikleri kazanarak bu programı tamamlayan öğrenciler üniversite bünyelerinde veya hastanelerde görev alabilirler ve ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler