fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Amaç ve Hedefleri

Çocuk Gelişimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Amaç
İstanbul Arel Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü’nün amacı 0-18 yaş aralığında tipik gelişim
gösteren, hasta, riskli, özel gereksinimli çocukların gelişimsel tanılamasını ve gelişimsel
izlemini yapabilen, çocuğun ve ailenin gereksinimleri ve özelliklerini dikkate alarak uygun
gelişimsel destek programı planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen, aileye,
profesyonellere, topluma rehberlik edebilen, çağdaş, yenilikçi, alanında mesleki yetkinliği
yüksek çocuk gelişimciler mezun etmektir.

 

Hedefler
Eğitim çalışmalarımız ile öğrencilerimize ilişkin hedeflerimiz;

 

1. Çocukların (tipik gelişim gösteren, risk altındaki çocuklar, hasta ve özel gereksinimli
çocuklar) gelişimlerine yönelik gelişimsel tarama, değerlendirme ve tanılama
yapabilmelerini, çocukların gelişimlerini değerlendirmeye yönelik araç
geliştirebilmelerini sağlamak.
2. Çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik gelişimsel uygunluk yaklaşımını temel
alan programlar hazırlayıp, uygulama becerilerini geliştirmek.
3. Çocukların gelişimsel izlemini/takibini yapabilecek, çocuğun gereksinimleri
doğrultusunda çocuk odaklı aile merkezli uygulamalarla (ailelere, profesyonellere,
kurum, kuruluşlara) danışmanlık yapabilecek yetkinlikleri kazandırmak.
4. Alanına ilişkin bilimsel çalışmalar ile kendini geliştiren, teknolojik, bilimsel yöntem ve
teknikleri kullanabilen, çocuk ve ailenin yararına projeler üretebilecek ve
uygulayabilecek yetkinliği kazandırmak.
5. Toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararı için sorumluluk alıp, rol ve
işlevlerini mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurarak uygulama, staj ve sosyal
sorumluluk projelerinde bu sorumluluk ve etik ilkelere sadık kalacak bilinci geliştirmek.
6. Çocuk ve ailenin ulusal ve uluslararası düzeyde haklarını koruyan ve savunan, eklektik
yaklaşımı benimsetmek.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler