fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölümün Başarıları

Çocuk Gelişimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ’nin katkı sağladığıPharmacist and child communication: A phenomenological multidisciplinary study from the perspectives of undergraduate students in pharmacy and child development”, “The Development of Book Selection Self-Efficacy Scale for Preschool Children: Student Form (Okul Öncesi Çocukları İçin Kitap Seçim Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Öğrenci Formu)” ve “Ebeveynlerin 3-6 Yaş Çocukları için Kitap Tercih Ölçeği’nin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik Çalışması” yayınları yayınlanmıştır.

 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ alanda birbirinden değerli uzmanlar ile Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Moderatörlüğünde “Çocuk Ruh Sağlığı Alanında İnterdisipliner Çalışmak” isimli Akademik Akıl YouTube canlı yayınında Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Dr. Öğr. Üyesi Oktay Taymaz Sarı ile merak edilen soruları yanıtladı.

 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ Sağlık Alanında Koruyucu, Önleyici ve Destekleyici Çocuk Gelişimi Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Sempozyumu’nda “Hastanelerde Çocuk Gelişimi Çalışmaları” adlı sunumunu yapmıştır.

 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ başkanlığında Çocuk Gelişimi Bölümümüz sağlık, özel eğitim ve özel sektörde disiplinler arası oturumları ile alanda çalışan dokuz uzmanın birbirinden değerli sunumları ile “Çocuk ve Disiplinler Arası Çalışma Sempozyumu”nu gerçekleştirmiştir.

 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ ve Dr. Öğr. Üyesi Vedat BAŞ ile ve birkaç son sınıf öğrencimiz Uluslararası V. Çocuk Gelişimi Kongresine katılmıştır. Kongrede bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Vedat BAŞ “Okul Öncesi Çocukların Beslenmesinde Ebeveyn Tutumunu Etkileyen Sosyo Demografik Faktörlerin İncelenmesi” ve “Ebeveynlerin Çocuk İhmal ve İstismarı Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi” isimli sözlü bildirilerini sunmuştur.

 

CLIMENTRE Erasmus+ projesi kapsamında bölümümüz Öğretim Görevlisi Uzm. Adalet BİLTEKİN 1-4 Nisan tarihleri arasında uluslararası öğretmen toplantısına üniversitemizi temsilen katılacaktır.

 

Bölümümüz araştırma görevlilerinden Uzm. Fatma AKBULUT ATAKOL TÜBİTAK-4004 “Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Beceri Temelli Çevre Eğitim Uygulamaları” adlı projede araştırmacı olarak katkı sağlamaktadır.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler