fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Birimi

Çocuk Gelişimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUĞU DEĞERLENDİRME, İZLEME VE ERKEN MÜDAHALE ÜNİTESİ VE AİLE DANIŞMANLIĞI BİRİMİ

Çocuğun Gelişimini Değerlendirme, İzlem ve Erken Müdahale Ünitesi, çocuğun yüksek yararı ilkesi doğrultusunda çocuğun gelişimsel özelliklerine gereksinimlerine ve ilgilerine uygun olarak düzenlenmiş̧ ÇOCUĞUN GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRİLMESİNİN yapıldığı ortamdır.

 

Birimin amaçları;

 • Çocukların gelişimlerini değerlendirmek,
 • Çocukların gereksinimlerine uygun müdahale programı hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
 • Aile danışmanlığı yapmak
 • Bebek, çocuk ve ergen konularında bilimsel araştırmalar yapmak,
 • Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin yetiştirilmesinde gözlem ve klinik becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar, vaka analizleri yapılmaktadır.

 

Çocuk Gelişimini Değerlendirme, İzleme ve Erken Müdahale Ünitesi

 • Bebeklerin gelişimini değerlendiriyoruz, düzenli aralıklar ile izlemini yapıyoruz
 • Prematüre, gelişimsel olarak riskli bebeklere yönelik gelişimsel değerlendirme ve destek çalışmaları planlıyoruz ve aileleri destekliyoruz,
 • 6.ay, 9. ay, 12. ay., 18 ay, 24. ay, 3. yaş, ve 5. yaş gibi bebek/çocuğun kritik gelişim dönemlerinde çocukların rutin gelişim değerlendirmelerini yapıyoruz,
 • Çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarına uygun erken müdahale çalışmaları yapıyoruz
 • Zihinsel yetersizlikler, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlükleri, bedensel yetersizlikleri, görme, işitme gibi duyusal yetersizlikleri olan çocukların gereksinimlerine uygun gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.

 

 

Aile Danışmanlığı Birimi

 • Gebelik dönemindeki annelere anne karnında gelişim, sağlıklı gebelik geçirme, bebek bakımına hazırlama, bebeğin bakımı ve bebeğin gelişimi destekleme konusunda danışmanlık yapıyoruz
 • Prematüre, gelişimsel olarak riskli bebekler ve çocukların gelişimini desteklemeye yönelik ailenin desteğe ihtiyaç duyduğunu konuları belirliyoruz ve ailelerin ihtiyaçlarına uygun danışmanlık yapıyoruz
 • Çocukla iletişim, anne-babalık stilleri ve çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri, davranış sorunları, oyun, oyuncak, tuvalet eğitimi, kural ve sınır koyma, çocuk kitapları ve paylaşımlı kitap okuma, akran zorbalığı vb. ailenin gereksinimine uygun konularda bireysel ve küçük grup aile eğitimleri yapıyoruz,
 • Gelişimsel olarak değerlendirilmiş ya da tanı almış bebek ve çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik aile merkezli çalışmalar yapıyoruz
 • Zihinsel yetersizlikler, öğrenme güçlükleri, bedensel yetersizlikleri, görme, işitme gibi duyusal yetersizlikleri olan çocukların gereksinimlerine uygun aile danışmanlığı yapıyoruz

 

Uyguladığımız Ölçme Araçları

 • Sosyal İletişim Alan Tarama Testi (SİATT)
 • Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA)
 • Küçük Adımlar
 • Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (CHAT)
 • Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT )
 • Erken Gelişim Envanteri (EGE)
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Frosting Görsel Algı Testi
 • Porteus Labirent Testi
 • Gesell Gelişim Testi
 • Artikülasyon Testi
 • Good Enough–HARRiS Bir insan Çiz Testi
 • MOXO

 

Ekibimiz

Prof. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ

Dr. Öğretim Üyesi Vedat BAŞ

Öğr. Gör. Uzm. Adalet BİLTEKİN

Uzm. Cansu FURUNCU

Uzm. Fatma AKBULUT

 

Çocuk Gelişimi Birimi Broşürü için tıklayınız.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler