fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İstanbul Arel Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü’müzün vizyonu, bilimsel, çevresel, sosyal, teknolojik gelişimin göz önünde bulundurulduğu ve insani değerleri öncelikli olarak dikkate alan eğitim ve öğretim ortamlarında; insan hakları çerçevesinde, toplumsal değişimleri değerlendirebilen ve uygulama/çalışma alanına transfer edebilen, çağdaş-yenilikçi çocuk gelişimciler yetiştirmektir.

 

Bölümümüzün misyonu ise 0-18 yaşlar arasındaki tipik gelişim gösteren, özel gereksinimli, korunmaya muhtaç, kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar, hastanede yatarak/ayakta tedavi gören çocukların psiko-motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve öz bakım alanlarda gelişimlerini bilimsel ve güncel araçlardan elde edilen verilere, mesleki bilgi ve deneyimlerine bağlı gözlemlerini ekleyerek tanımlayan, çocuğun gelişimsel değerlendirmesini yapabilen, teorik ve uygulamalı olarak çocuğun ve ailenin özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak gelişimsel, eğitsel ve özel destek programları ile çocuğa, aileye, diğer meslek profesyonellerine ve topluma hizmet sunan, çocuğun yüksek yararını gözeten, yaşam boyu eğitim-öğretim ve kendini yetiştirme ve geliştirme becerisine sahip, insan haklarına saygılı, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, mesleki ve bilimsel alanda yetkin “Çocuk Gelişimci” yetiştirmektir.

 

Öğrencilerimizin mezun olduğunda sahip olacağı beceriler;

 • Çocukların (tipik gelişim gösteren, risk altındaki çocuklar, hasta ve özel gereksinimli çocuklar) gelişimlerine yönelik gelişimsel tarama, değerlendirme ve tanılama yapabilir,
 • Çocukların gelişimlerini değerlendirmeye yönelik araç geliştirebilir,
 • Çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik gelişimsel uygunluk yaklaşımını temel alan programlar oluşturabilir ve uygulayabilir,
 • Çocukların gelişimsel izlemini/takibini yapabilir,
 • Çocuğun gereksinimleri doğrultusunda çocuk odaklı aile merkezli uygulamalarla (ailelere, profesyonellere, kurum, kuruluşlara) danışmanlık yapabilir,
 • Projeler üretebilir,
 • Toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararı için sorumluluk alıp, rol ve işlevlerini mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurarak yerine getirebilir,
 • Teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilir,
 • Çocuk ve ailenin ulusal ve uluslararası düzeyde haklarını koruyan ve savunan, eklektik yaklaşımı benimser.

 

Bölüm müfredatımız Çocuk Gelişimi Lisans Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇUÇEP) kriterleri çerçevesinde hazırlanmış olup, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini destekleyecek temel dersler, tipik gelişim gösteren, hastane, özel eğitim alanlarına yönelik teorik derslerinin yanı sıra mesleki yeterliliklerini arttırıcı gözlem, uygulama ve hastane, belediye, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okul öncesi eğitim kurumları ve kütüphaneler gibi çeşitli kurumlarda staj olanakları sunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarda aktif rol almasını ve kendilerini geliştirmelerine yönelik öğrenci kongrelerine katılmaları ve proje yazmaları ve yürütmeleri de teşvik edilmektedir.

 

Mezunlarımızın çalışma alanları;

 • Çeşitli bakanlıklar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı)
 • Özel ve resmi hastane, sağlık kuruluşları (Aile Sağlık Merkezleri vb.)
 • Eğitim kurumları
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları
 • Rehberlik Araştırma Merkezleri
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Uluslararası kuruluşlar
 • Üniversiteler
 • Aile danışma merkezleri
 • Çocuk gelişimi merkezleri
 • Kütüphaneler
 • Ulusal ve uluslararası projeler
 • Yayınevleri


Çocuk Gelişimi Bölümü Cevizlibağ Yerleşkesinde yer almaktadır.


Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler