fbpx

Değerlerimiz ve Hedeflerimiz

AKADEMİK

FAKÜLTELER
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Değerler: 

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin temel değerleri şunlardır:

 • Bilimsel ve akademik özerklik,
 • Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılık,
 • Öğrenci odaklılık,
 • Eleştirel düşünce,
 • Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik,
 • İnsana ve doğaya saygı, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk,
 • Etik değerlere bağlılık,
 • Çok seslilik ve katılımcılık,
 • Disiplinlerarasılık
 • Ekip çalışması ilkelerine bağlılık

 

Hedefler: 

 • Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan,
 • Kendi alanında öncü profesyoneller yetiştiren ve bu profesyonelleri bünyesinde barındıran,
 • Disiplinlerarası ortak çalışmalara önem veren,
 • Nitelikli eğitim veren,
 • Kurumsallaşmaya önem veren,
 • Topluma hizmet uygulamalarında lider,
 • Paydaş görüşlerine önem veren,
 • Mesleki akademik ve etik değerlere bağlı,
 • Mezunu ve çalışanı olmaktan gurur duyulan bir Sağlık Bilimleri Fakültesi olmaktır.

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler