fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Amaç ve Hedefleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

AKADEMİK

FAKÜLTELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Amaçlar

Birey, aile ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına yönelik koruyucu fizyoterapi hizmetinin sağlanmasında, hastalık durumunda değerlendirme ve tedavi programının uygulanmasında ileri düzeyde bilgi ve becerilerini kullanarak özel ve kamu kurumlarında görev alan, sağlık alanında disiplinler arası işbirliği yapan, araştırmacı, yaşam boyu öğrenen, etik değerleri gözeten fizyoterapistler yetiştirmek amaçlanır.

 

 

Hedefler

  1. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiye sahip (BİLGİ).
  2. Birey, aile ve toplumu; kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak değerlendiren; fizyoterapi

programını planlayan ve ilgili teknolojiyi kullanarak fizyoterapi yöntemlerini uygulayan (BECERİ).

  1. Disiplinler arası çalışmalar ile birey, aile ve topluma yönelik sağlığı koruyan ve geliştiren (BECERİ).
  2. Fizyoterapi alanına ait aktivitelerle ilgili yaklaşım, yöntem ve işlemleri bütünlük içerisinde analiz ve sentez eden (BECERİ).
  3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili plan, proje ve politikaların oluşturulması, uygulanmasında sorumluluk alan (YETKİNLİK).
  4. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, yeni fikirler geliştiren, kaliteye önem veren, bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendiren (YETKİNLİK).
  5. Birey, aile, toplum ve meslektaşları ile etkin iletişim kuran, onları bilgilendiren(YETKİNLİK).
  6. Sağlık alanındaki gelişmeleri takip eden, bilgi ve becerilerini kullanarak sorumluluk alan

(YETKİNLİK)

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler