fbpx

Müfredat

AKADEMİK

FAKÜLTELER
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

1. Yarıyıl

Dersin Kodu

Zorunlu/Seçmeli

Örgün/Uzaktan

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

ORTL101

Zorunlu

Örgün

Yüksek Öğrenime Giriş

1

0

1

1

ORTL161

Zorunlu

Uzaktan

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

ORTL171

Zorunlu

Uzaktan

Türk Dili-I

2

0

2

2

MBBL023

Zorunlu

Örgün

Fizik

2

0

2

3

YDLL 162

Zorunlu

Uzaktan

İngilizce I

4

0

4

4

FTRL105

Zorunlu

Örgün

Anatomi-I

3

2

4

6

FTRL107

Zorunlu

Örgün

Fizyoloji-I

2

0

2

5

FTRL103

Zorunlu

Örgün

Normal Motor Gelişim

2

0

2

4

FTRL101

Zorunlu

Örgün

Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş

2

0

2

3

 

20

2

21

30

2. Yarıyıl

Dersin Kodu

Zorunlu/Seçmeli

Örgün/Uzaktan

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

ORTL261

Zorunlu

Uzaktan

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

ORTL271

Zorunlu

Uzaktan

Türk Dili-II

2

0

2

2

YDLL 163

Zorunlu

Uzaktan

İngilizce II

4

0

4

4

FTRL104

Zorunlu

Örgün

Anatomi-II

3

2

4

6

FTRL106

Zorunlu

Örgün

Fizyoloji-II

2

0

2

5

PSKL112

Zorunlu

Örgün

Psikoloji

3

0

3

3

FTRL103

Zorunlu

Örgün

Isı-Işık Hidroterapi

2

2

3

8

 

18

4

20

30

3. Yarıyıl

Dersin Kodu

Zorunlu/Seçmeli

Örgün/Uzaktan

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

MBBL062

Zorunlu

Uzaktan

Bilgi Teknolojileri Kullanımı

2

0

2

2

 

21.YY Y.Seçmeli 1

2

0

2

3

FTRL207

Zorunlu

Örgün

Klinik Bilimler-I

4

0

4

3

FTRL205

Zorunlu

Örgün

Kinezyoloji-I

2

0

2

3

FTRL263

Zorunlu

Örgün

Fonksiyonel Nöroanatomi

2

0

2

3

FTRL209

Zorunlu

Örgün

Manüplatif Tedavi-I

1

2

2

5

FTRL201

Zorunlu

Örgün

Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme

2

2

3

4

FTRL203

Zorunlu

Örgün

Histoloji

2

0

2

2

FTRL211

Zorunlu

Örgün

Farmakoloji

2

0

2

2

 

Seçmeli

 

Üniversite Seçmeli -1

3

0

3

3

 

22

4

24

30

4. Yarıyıl

Dersin Kodu

Zorunlu/Seçmeli

Örgün/Uzaktan

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

 

21.YY Y.Seçmeli 1

2

0

2

3

FTRL208

Zorunlu

Örgün

Klinik Bilimler-II

4

0

4

3

FTRL206

Zorunlu

Örgün

Kinezyoloji-II

2

0

2

3

FTRL202

Zorunlu

Örgün

Egzersiz Fizyolojisi

2

0

2

4

FTRL204

Zorunlu

Örgün

Elektroterapi

2

2

3

6

FTRL210

Zorunlu

Örgün

Temel Egzersiz Uygulamaları

2

2

3

4

FTRL212

Zorunlu

Örgün

Biyokimya

2

0

2

2

FTRL214

Zorunlu

Örgün

Patoloji

2

0

2

2

 

Seçmeli

 

Üniversite Seçmeli -2

3

0

3

3

 

21

4

23

30

5. Yarıyıl

Dersin Kodu

Zorunlu/Seçmeli

Örgün/Uzaktan

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

FTRL311

Zorunlu

Örgün

Pediatrik Rehabilitasyon

2

2

3

4

FTRL309

Zorunlu

Örgün

Ortopedik Rehabilitasyon

2

2

3

5

FTRL303

Zorunlu

Örgün

Manüplatif Tedavi-II

2

2

3

5

FTRL305

Zorunlu

Örgün

Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I

2

2

3

5

FTRL307

Zorunlu

Örgün

Nörolojik Rehabilitasyon

2

2

3

5

ORTL301

Zorunlu

Örgün

Yetkinlik Geliştirme

1

0

1

1

FTRL301

Zorunlu

Örgün

Biyoistatistik

2

0

2

2

 

Bölüm Seçmeli 1

2

0

2

3

 

15

10

20

30

6. Yarıyıl

Dersin Kodu

Zorunlu/Seçmeli

Örgün/Uzaktan

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

FTRL302

Zorunlu

Örgün

Kardiyak Rehabilitasyon

3

1

3

5

FTRL308

Zorunlu

Örgün

Romatolojik Rehabilitasyon

1

2

2

5

FTRL310

Zorunlu

Örgün

Pulmoner Rehabilitasyon

3

1

3

4

FTRL304

Zorunlu

Örgün

Nörofizyolojik Yaklaşımlar-II

2

2

3

5

FTRL306

Zorunlu

Örgün

Ortez ve Protez Rehabilitasyonu

2

2

3

6

ISLL205

Zorunlu

Örgün

Araştırma Yöntemleri

2

0

2

2

 

Bölüm Seçmeli 1

2

0

2

3

 

15

8

18

30

7. Yarıyıl

Dersin Kodu

Zorunlu/Seçmeli

Örgün/Uzaktan

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

FTRL405

Zorunlu

Örgün

Toplum Sağlığında Fizyoterapi

1

2

2

7

FTRL403

Zorunlu

Örgün

İşletmede Mesleki Eğitim-I

2

24

14

15

FTRL401

Zorunlu

Örgün

Bitirme Projesi-I

2

4

4

5

 

Bölüm Seçmeli 1

2

0

2

3

 

7

30

22

30

8. Yarıyıl

Dersin Kodu

Zorunlu/Seçmeli

Örgün/Uzaktan

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

 

21.YY Y.Seçmeli 1

1

0

0

1

FTRL406

Zorunlu

Örgün

Fizyoterapide Özel Konular

1

2

2

6

FTRL404

Zorunlu

Örgün

İşletmede Mesleki Eğitim-II

2

24

14

15

FTRL402

Zorunlu

Örgün

Bitirme Projesi-II

2

4

4

5

 

Bölüm Seçmeli 1

2

0

2

3

 

8

30

22

30

SEÇMELİ DERSLER

SIRA

ÖN KOŞUL

KOD

ÖRGÜN/UZAKTAN

DERS

Dönem Bilgisi

Teori

Uygulama

Kredi

Ects

DIŞ KONTENJAN

KOD

DERS

ESKİ

YENİ

1

 

 

6FTRYGD003

FTRL062

 

Fitness Techniques

5,6,7

2

0

2

3

 

2

 

 

6FTRYGD011

FTRL063

 

Akuatik Rehabilitasyon

5

2

0

2

3

 

3

 

 

6FTRYGD009

FTRL068

 

İş Uğraşı Terapisi

5,6

2

0

2

3

 

4

 

 

6FTRYGD017

FTRL069

 

Lenfödem Tedavisi

5,6

2

0

2

3

 

5

 

 

6FTRYGD005

FTRL073

 

Ağrı ve Fiztorerapi

7

2

0

2

3

 

6

 

 

6FTRYGD007

FTRL074

 

Psikososyal Rehabilitasyon

7

2

0

2

3

 

7

 

 

6FTRMAS014

FTRL076

 

Balneoloji

8

2

0

2

4

 

8

 

 

6FTRYGS003

FTRL077

 

Dans Terapisi

8

2

0

2

4

 

9

 

 

6FTRYGS006

FTRL079

 

İşitme ve Konuşma Bozuklukları Tedavisi

8

2

0

2

4

 

10

 

 

6FTRYGS001

FTRL083

 

Radyoloji

8

2

0

2

3

 

11

 

 

6FTRYGS013

FTRL001

 

Biyomekanik

5

2

0

2

3

 

12

 

 

eski kodu yoktur

FTRL061

 

Teknolojik Rehabilitasyon

6

2

0

2

3

 

13

 

 

6FTRMAS013

FTRL002

 

İlk Yardım ve Acil Bakım

7

2

0

2

3

 

21. YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ

3. YY

Kod

Zorunlu/Seçmeli

Örgün/Uzaktan

Ders

T

U

Kredi

AKTS

ORTL361

Zorunlu

Uzaktan

Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

3

ORTL365

Zorunlu

Uzaktan

Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

2

0

2

3

ORTL367

Zorunlu

Uzaktan

Mesleki Sorumluluk ve Etik

2

0

2

3

ORTL369

Zorunlu

Uzaktan

Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

2

0

2

3

ORTL371

Zorunlu

Uzaktan

Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

2

0

2

3

ORTL363

Zorunlu

Uzaktan

Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

2

0

2

3

4. YY

Kod

Zorunlu/Seçmeli

Örgün/Uzaktan

Ders

T

U

Kredi

AKTS

ORTL361

Zorunlu

Uzaktan

Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

3

ORTL365

Zorunlu

Uzaktan

Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

2

0

2

3

ORTL367

Zorunlu

Uzaktan

Mesleki Sorumluluk ve Etik

2

0

2

3

ORTL369

Zorunlu

Uzaktan

Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

2

0

2

3

ORTL371

Zorunlu

Uzaktan

Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

2

0

2

3

5. YY

Kod

Zorunlu/Seçmeli

Örgün/Uzaktan

Ders

T

U

Kredi

AKTS

ORTL291

Seçmeli

Örgün

Gönüllülük Çalışmaları

1

2

2

4

ORTL361

Zorunlu

Uzaktan

Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

3

ORTL365

Zorunlu

Uzaktan

Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

2

0

2

3

ORTL367

Zorunlu

Uzaktan

Mesleki Sorumluluk ve Etik

2

0

2

3

ORTL369

Zorunlu

Uzaktan

Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

2

0

2

3

ORTL371

Zorunlu

Uzaktan

Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

2

0

2

3

ORTL363

Zorunlu

Uzaktan

Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

2

0

2

3

6. YY

Kod

Zorunlu/Seçmeli

Örgün/Uzaktan

Ders

T

U

Kredi

AKTS

ORTL291

Seçmeli

Örgün

Gönüllülük Çalışmaları

1

2

2

4

ORTL361

Zorunlu

Uzaktan

Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

3

ORTL365

Zorunlu

Uzaktan

Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

2

0

2

3

ORTL367

Zorunlu

Uzaktan

Mesleki Sorumluluk ve Etik

2

0

2

3

ORTL369

Zorunlu

Uzaktan

Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

2

0

2

3

ORTL371

Zorunlu

Uzaktan

Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

2

0

2

3

8. YY

Kod

Zorunlu/Seçmeli

Örgün/Uzaktan

Ders

T

U

Kredi

AKTS

ORTL461

Seçmeli

Uzaktan

Proje Yönetimi

1

0

0

1

ORTL463

Seçmeli

Uzaktan

Veri Okuryazarlığı

1

0

0

1

ORTL465

Seçmeli

Uzaktan

Dijital Okuryazarlık

1

0

0

1

ORTL467

Seçmeli

Uzaktan

Liderlik ve Takım Çalışması

1

0

0

1

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler