fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğrenci El Kitabı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

AKADEMİK

FAKÜLTELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Eğitim
• Öğrenim dili Türkçe’dir.
• Bölümün öğrenim süresi 4 yıl olup toplanması gereken toplam kredi miktarı 240 AKTS’dir.


TARİHÇE

İstanbul Arel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2010 yılında kurulmuştur. Bölüm, İstanbul Arel Üniversitesinin 15.000m2 Kapalı alan, 3.200m2 Açık alana sahip Cevizlibağ kampüsünde yer almaktadır. Bölümde 2021 yılı itibariyle 1 Profesör, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi tam gün çalışmaktadır. Bazı dönemlerde ders saati ücretli öğretim üyeleri de görevlendirilmektedir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2010-2011 eğitim öğretim yılında lisans düzeyinde eğitime başlamıştır.


Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere alanında Lisans Derecesi verilir.


Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre, bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedirler.
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir.
Değişim öğrencilerinin kabulü, AREL ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.


Üst Kademeye Geçiş

Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı, bölümünden mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır
• Dönemi içerisindeki amaçlanan program öğrenme çıktılarını öğrenmek,
• Müfredattaki tüm dersleri başarı ile tamamlamak,
• 240 AKTS değerini tutturmak,
• Geçme notu olarak 4.00 üzerinden en az 2.00 alıp alttan ders bırakmamak.


Ölçme ve Değerlendirme

Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne başvurulabilir. İstanbul Arel Üniversitesi tarafından kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri de aşağıda belirtilmiştir ki bu yöntemlerin çoğu programın amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenmiştir.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri:

Ara Sınav
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum
Belge Sunma
Final Sınavı
Gözlem Raporu
Kısa SınavÖdev Değerlendirme
Rapor Sunma
Sözlü Değerlendirme
Tez SunmaUzman / Jüri Değerlendirmesi
Vaka Sunma
Yarışma
Staj Değerlendirme
Yerinde Uygulama Değerlendirmesi
Laboratuvar


Sınavlar

Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, ilgili bölüm başkanlıkları ve yüksekokul müdürlükleri tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilir. Bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir. Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme kriterleri ile birlikte ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir.


Notlar

Öğrencilere aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda takdir edilen ham not, bağıl değerlendirme, öğretim üyesi takdiri ve doğrudan not dönüşümü değerlendirme sisteminden biri esas alınarak aşağıdaki eşdeğer harf notuna dönüştürülür.

AKTS ve harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan Harf Notu Not Katsayısı
90 – 100 AA 4.0
85 – 89 BA 3.5
80 – 84 BB 3.0
75 – 79 CB 2.5
70 – 74 CC 2.0
60 – 69 DC 1.5
50 – 59 DD 1.0
0 – 49 FF 0.0


Sınav Sonuçlarına İtiraz

İstanbul Arel Üniversitesi’nde sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilgili fakültenin dekanlığına bu konu ile ilgili bir itiraz dilekçesi yazmalıdır. Dilekçenin iletilmesinden sonra itiraz edilen kâğıdı okuyan dersin hocası cevabını beş iş günü içerisinde ilgili dekanlığa yazılı olarak ibraz edilmelidir. Mevcut olan yeni sonuç dekanlıkça öğrenci işleri ofisine düzeltilmesi için gönderilmektedir.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler