fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Program Ölçütleri

Hemşirelik

AKADEMİK

FAKÜLTELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

PÖÇ1: Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, hastalık durumlarında tedavi, bakım ve rehabilitasyonu ile eğitiminde hemşirelik bilgi, tutum ve becerisi doğrultusunda sorumluluk alır.

PÖÇ2: Hemşirelik bakım uygulamalarını bütüncül bir yaklaşımla mesleki etik değerler, ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirir.

PÖÇ3: Hemşirelik girişimlerini yenilikçi ve kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirir.

PÖÇ4: Sağlık hizmetlerinin sunumunda birey, aile, toplum, sağlık bakım ekibi üyeleri, kurum ve kuruluşlar ile etkili iletişim kurarak işbirliği içinde çalışır.

PÖÇ5: Hemşirelik alanı ile ilgili olarak bilimsel araştırma, proje ve etkinliklerde sorumluluk alır.

PÖÇ6: Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili riskleri değerlendirerek güvenli ve kaliteli sağlık bakımının sunulması ve geliştirilmesinde sorumluluk alır.

PÖÇ7: Sağlık bakımının sunulması ve geliştirilmesinde meslektaşlarının eğitim ve gelişimine liderlik eder

PÖÇ8: Mesleki uygulamalarında kuramsal bilgiler ile sorun c¸o¨zme ve eles¸tirel du¨s¸u¨nme becerilerini kullanarak, hemşirelik uygulama alanıyla ilgili sorunları analiz ve sentez edererek, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

PÖÇ9: En az bir yabancı dilde alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşlarıyla paylaşır.

PÖÇ10: Bilişim, iletişim, sağlık ve bakım teknolojilerini mesleki uygulama, eğitim, yönetim ve araştırmalarda kullanır.

PÖÇ11: Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek, sosyal sorumluluğunun bilincinde mesleki ve bireysel gelişimini sürdürür.

PÖÇ12: Mesleki uygulamalarını, insan onuru, insan haklarının evrenselliği, sosyal adalet ve kültürel değerlere saygı doğrultusunda yürütür

PÖÇ13: Toplum sağlığını kitlesel olarak etkileyen doğal afet ve kriz durumlarında hemşirelikle ilgili rol, görev ve sorumlulukları üstlenir.

 

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler