fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yayınlar

Hemşirelik

AKADEMİK

FAKÜLTELER
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

(Öğr. Gör. Zehra GÜRSOY)

Güncel literatür doğrultusunda yazılan “Yaşlı Sağlığı Hemşireliği” kitabı sağlığın geliştirilmesi, korunması ve sık görülen sağlık sorunlarına yönelik sekiz ünite ve 36 bölümden oluşmaktadır. Kitapta yer alan her bir ünitenin her bölümü, son araştırmalar, vaka örnekleri, kanıta dayalı rehberler ve protokoller çerçevesinde alanında uzman kişiler tarafından yazılmıştır. Her konuya özgü vaka örnekleri verilerek hemşirelik bakım planları ile örneklendirilmiştir. Bu kitap, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, sağlıklı yaşlanması, bakım sağlamada karşılaşılan klinik sorunlar ve zorluklar hakkında güncel bilgiler sağlamaktadır. Kitap, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında okutulabilir. Aynı zamanda birinci basamak sağlık çalışanları, geriatri kliniklerinde çalışanlar, huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri çalışanları için temel bir kaynak olarak kullanılabilir. Kısaca, tüm sağlık hizmeti sağlayıcıları için okunması gereken bir kitaptır. Sağlanan bilgiler pratik ve gerçekçidir ve farklı ortamlarda uygulanabilir. Yaşlı bireylerin hayatlarına dokunmak, sağlıklarını korumak, geliştirmek ve kaliteli bakım sağlamak isteyen sağlık çalışanları bu kaynağı kütüphanesinde bulundurabilir ve güvenilir bir akıl hocası olarak sık sık başvurabilir.

(Doç.Dr. Sevda TÜREN)
Hemşirelik alanında Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan “Kardiyovasküler Hemşirelik” kitabının birçok bölümünün yazarlığını ve yardımcı editörlüğünü yaptı.Kitabın içeriğini; Kalbin Anatomi ve Fizyolojisi, Kardiyovasküler Hastalıkların Değerlendirilmesi, Kalp Hastalıkları (Hipertansiyon, Akut Koroner Sendromlar, Kalp Yetersizliği vb.), Vasküler Hastalıklar, Erişkinde Konjenital Kalp Hastalıkları, Kardiyopulmoner Hastalıklar, Kardiyovasküler Genetik, Kardiyovasküler Sistem ve Gebelik, Kardiyovasküler İlaçlar, Kadınlarda Kalp Sağlığı, Kardiyak Rehabilitasyon konuları oluşturdu ve her konu hemşirelik süreci doğrultusunda tablolar halinde sunuldu.
Kitabın içeriğini oluşturan konular güncel kaynaklar ve kılavuzlara dayalı olarak yazıldı. Bu kitap, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra kardiyoloji kliniklerinde işe yeni başlayan hemşirelerin eğitiminde ve klinik uygulamada faydalanılabilecek önemli bir eserdir.

(Doç.Dr. Sevda TÜREN)

Yoğun Bakım Hemşireliği alanına önemli katkı sağlaması amacıyla  “Yoğun Bakım Hemşireliği” kitabının birçok bölümünün yazarlığını ve yardımcı editörlüğünü üstlendi.

Yoğun bakım hemşireleri; kritik düşünme becerisini kullanarak karmaşık ve yaşamı tehdit edici sorunları olan, hastaların tanılamasını yapan, hastaları sürekli izleyen, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimlerini uygulayan, hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kuran, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu olan kişilerdir. Bu kitap, yoğun bakım hastalarına holistik ve kanıt temelli bakım hizmeti sağlayan yoğun bakım hemşirelerinin yanı sıra; lisans ve lisansüstü hemşirelik öğrencilerine de bilimsel bir kaynak oluşturması amacıyla güncel bilgi ve kılavuzlar doğrultusunda alanında uzman hemşireler ve bir uzman hekim tarafından yazıldı.

Editörler

Doç. Dr. Rukiye HÖBEK AKARSU

Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Yozgat

Dr. Öğretim Üyesi Sevda KARAKAŞ

İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Öğretim Üyesi Özden TANDOĞAN

İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler