fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

AKADEMİK

FAKÜLTELER
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

THD (Türk Hemşireler Derneği) Eğitim Komisyonunun yapmış olduğu tanıma göre; “Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden, bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir”.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü kaliteli, nitelikli ve bireye özgü kanıt temelli hemşirelik bakımı sağlayan, yeterli, yetkin, hemşirelik mesleğinin varlığını sürdüren, otonomi sahibi, analitik, eleştirel düşünen, toplumun sağlık hakkına, hemşirelik mesleğinin gelişimi için klinik ve akademik alanda katkıda bulunacak hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Dünya standartlarında nitelikli insan gücü yetiştirmenin yanı sıra birey, aile ve toplumun gereksinimlerinin karşılanmasında bilginin gücüne güvenen hemşireler yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüz uygulamaya dayalı teorik bilgi ve klinik deneyim birbirini tamamlayan bir eğitim modelini benimsemiştir.

 

Felsefesini, vizyon, misyon ve hemşirelik eğitim değerlerini destekleyen çağdaş teknoloji ile donatılmış her bir öğrencinin teorik eğitimini uygulamaya aktarabileceği klinik laboratuvarlar, bilgisayar laboratuvarı, hemşirelik becerileri laboratuvarlarına, simülasyon laboratuvar ve ekipmanı ile eğitimini sağlayarak uygulamaya aktarmaktayız ek olarak güncel bilimsel yayınların takip edildiği elektronik yayın abonelikleri bulunmaktadır.

 

Hemşirelik mesleğine özgü müfredat yapısı, yan dal, çift ana dal yapmaya olanak sağlayan eğitimi, eğitime uygun sınıfları, kütüphanesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve kuruluşlarında çıkılan klinik uygulama alanları ile geleceğin hemşirelerinin teorik ve pratik alanda yetkinleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca hemşirelik bölümü öğrencilerimizin Klinik uygulama eğitimlerini yapabilecekleri İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile iş birliğinde olduğumuz Bahçelievler Memorial Hastanesi bulunmaktadır.

 

Bahçelievler Memorial Hastanesi fiziki koşulları, donanımı ve sağlık çalışanları ile öğrencilerin klinik uygulamalarını kolaylaştırıcı bir ortam sunmaktadır. Üniversitenin sağlık bölümleri ile hastane işbirliği esasına dayalı bir eğitim anlayışı vardır.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 2009 yılında Kemal Gözükara Yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olup, 2019 yılından Cevizlibağ Yerleşkesinde 2021 yılı itibari ile de İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir.

 

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler