fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Sağlık Yönetimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Amaçlar

Sağlık Yönetimi Bölümü, sağlık sektörünün değişen yapısını takip eden ve sürekli bir gelişim halinde olan, güncel bilgi, çağdaş ve evrensel değerler ışığında yetişmiş, Sağlık sektöründe var olan sorunlara karşı araştırma ve sorgulama becerisi kazandırılmış, kendine güvenen, sosyal sorumluluk sahibi, sağlık kuruluşlarında verilen her görevi layıkıyla yerine getiren ve sağlık kuruluşlarını yönetebilen, ileriye dönük olarak girişimcilik ruhu gelişmiş, İletişim becerileri kazandırılmış mezunlar vermek amaçlanmaktadır.

 

Hedefler

  • İşletme ve Sağlık Yönetimi ile ilgili konularda ileri düzeyde yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi kazandırmaktır.
  • Sağlık Yönetimi alanına özgü problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve yöntemleri seçme ve uygulama becerisi kazandırmaktır.
  • Disiplin içi ve disiplinler arası etkin biçimde çalışabilme ve bireysel çalışabilme becerisi geliştirmektir.
  • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalarını sağlamaktır.
  • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile kendini sürekli yenileme, doğru ve güncel bilgiye erişebilme ve kullanabilme bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
  • Bilişim, iletişim ve sağlık teknolojilerini kullanabilme bilgi ve becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler