fbpx

Satın Alma ve Stratejik Kaynak Kullanımı

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

Satın Alma ve Stratejik Kaynak Kullanımı, Üniversite adına stratejik olarak kaynak sağlanmasından sorumludur.

 

Stratejik kaynak kullanımı, Üniversite harcamalarını analiz etme, seçili satıcıları belirlemek amacıyla resmi ve yapılandırılmış bir ihale/müzakere yürütme ev satıcı ilişkisini yönetme sürecidir. Stratejik kaynak kullanımı, bölümlerin ve birimlerin satın alma ve sözleşme imzalama süreçlerini ayrı ayrı yürütmesinden se Üniversite olarak birlikte tamamlamayı ve böylece daha az sayıda satıcıya ihtiyaç duyarak Üniversitenin genel harcamalarını düşürmeyi amaçlamaktadır.  Nihai hedef, bölüm ve birimlerin para ve zamandan tasarruf etmesini sağlamaktır.

 

Stratejik kaynak kullanımı sürecinin iki ana bileşeni bulunmaktadır:

 

Sözleşme Oluşturma:

 

 • Harcamaları analiz et, (Türk Lirası / İşlem Sayısı)
 • Bölümlerle ve yüksekokullarla konuş,
 • Değerlendirme komitesi oluştur,
 • İhalelere resmi davet gönder (Satın Alma ve Stratejik Kaynak Kullanımı biriminin oluşturduğu şablonları kullanarak)
  • Teklifleri değerlendir,
  • En iyi veya final teklif / müzakere süreçlerini yürüt
  • Tek kaynak satıcılarıyla birlikte resmi müzakereler yürüt
 • Yapılan en iyi teklifler üzerinden sözleşme düzenle
  • Fiyat, teslimat kapasitesi, kalite, geçmiş performans, eğitim, raporlama, şartnameye/şartlara uygunluk, müşteri hizmetleri,
   finansal istikrar gibi faktörleri göz önünde bulundur.

 

Sözleşme Yönetimi:

 

 • Sağlayıcı performans ve hizmet seviyesini gözlemle,
 • Bölüm ve birimlerden geribildirim talep et,
 • İhtiyaçları daha etkili bir şekilde karşılamak için ürün önerilerini değiştir ve güncelle,
 • Tahsil edilen fiyatların doğru ve tutarlı olduğunu onayla,
 • Endüstri bilgili/Arel Üniversitesi harcama bilgisini takip et ve uygun olduğunda fiyatların iyileştirilmesini sağla,
 • Sözleşme tarafıyla görüş ve sözleşmeleri devamlı olarak geliştirmek amacıyla verileri analiz et,