fbpx

Sık Sorulan Sorular

ÜNİVERSİTE

KURULLAR ve KOMİSYONLAR

1)AKTS Nedir?

AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisi, öğrencilerin bir akademik yılda dersin tanımlanmış olan öğrenme çıktılarına sahip olması için belirlenen öğrenci iş yükünü tanımlayan kredi değeridir. Bir akademik yıl içinde yer alan tüm derslerin toplam AKTS değeri 60 olarak belirlenmiştir. AKTS kredisi tam sayı olarak ifade edilir.

2)Öğrenci İş Yükü Nedir?

Öğrenci İş Yükü, bir öğrencinin dersin öğrenme çıktılarını kazanması için belirlenen ders, seminer proje, uygulama vb. gibi öğrenme-öğretme etkinlikleri ile birlikte sınav, ödev vb. ölçme-değerlendirme etkinliklerini tamamlaması için gerekli olan tahmini süredir.Öğrenci Ders Yükünün tahmin edilmesinde, Öğretim Elemanının aşağıdaki soruları sorması beklenir:

a. Dersimde öğrenciye hangi program çıktılarını kazandırmayı amaçlıyorum?

b. Dersimin öğrenme çıktıları nelerdir?

c. Dersimle ilgili hangi öğrenim aktiviteleri mevcut?

d. Öğrenme çıktılarını nasıl ölçüp değerlendiriyorum?

e. Bu öğrenme çıktılarını kazanması için öğrencinin tahmin edilen çalışma süresi nedir?

3)AKTS Kredisi Nasıl Hesaplanır?

İstanbul Arel Üniversitesi’nde 1 AKTS kredisi 25,5 saatlik iş yüküne karşılık gelir ve bu, programların ders birimlerinin kredi ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılır. Örneğin  1 AKTS’lik bir ders için öğrencinin harcadığı iş yükü 25,5 saattir.

4)Öğrenme Çıktısı Nedir?

Öğrenme çıktıları, bir öğrenme sürecini tamamlayan öğrencinin neleri bileceği, anlayacağı ve/veya yapabileceğini açıklayan ifadelerdir. Bir öğrencinin programdan mezun olduğunda kazanmış olması öngörülen ve gereken yetkinlikler program öğrenme çıktılarıdır. Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) ile uyumlu olmak koşuluyla her bir ders için ayrı ayrı belirtilir. Dersin sonunda öğrencinin kazanmış olması gereken bilgi, beceri ve tutumları/davranışları ifade eden öğrenme çıktıları ise Ders Öğrenme Çıktılarıdır. Öğrenme çıktılarında bilgi, beceri veya tutumlar/davranışlar gözlenebilir ve ölçülebilir şekilde tanımlanır.

5)Program Öğrenme Çıktısı Nedir?

Program Öğrenme Çıktısı öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımıdır. Program Öğrenme Çıktıları belirlenmesi, derslerin, derslerle ilgili öğrenme çıktılarının, öğrenme-öğretme süreçlerinin, değerlendirme sürecinin doğru bir şekilde belirlenmesi için önem taşır.

6)Muafiyet ve İntibak Komisyonu kimlerden oluşur?

Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi Madde 11/1’e göre Muafiyet ve intibak işlemleri, ilgili fakülte/yüksekokul bölüm başkanlığının, Dekanlığın/Müdürlüğün bilgisi dâhilinde oluşturduğu 3 öğretim elemanının yer aldığı Muafiyet ve İntibak Komisyonu tarafından yürütülür. MYO’da Muafiyet ve İntibak Komisyonu, ilgili Bölüm Başkanı, Program Sorumlusu ve intibak yapılacak dersin alanıyla ilgili bir öğretim elemanından oluşur.

7)DGS ve YGS ile gelen öğrenciler hangi sınıfa intibak ettirilir?

Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi Madde 12/7’ye göre Yatay ve Dikey geçişte öğrencinin kaçıncı yıla intibak ettirildiği, muaf edilen toplam AKTS değerinin 60’a bölünmesi ve en yakın tam sayıya tamamlanması ile bulunur. Öğrencinin intibak ettirileceği yıl bu tam sayının bir fazlasıdır.

8)DGS ve YGS ile gelen öğrencilere muafiyet ve intibak işlemleri nasıl yapılır?

Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi Madde 13/1’e göre Muafiyet ve İntibak Komisyonu, zorunlu/seçmeli olması ve ders adlarının birebir aynı olması durumuna bakmaksızın, muafiyete konu olan ders veya derslerin içeriğinin uyumu esas olmak üzere derslerin haftalık saati, haftalık planı veya AKTS değerini göz önüne alarak muafiyete karar verir. Muafiyet işlemleri, öğrencilere kazandırılması hedeflenen program yetkinlikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Arel Duyurular