fbpx

Grafik Tasarımı

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2011- 2012 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Grafik Tasarımı Anasanat Dalı’nda tezli ve tezsiz Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programları eğitime başlamıştır.

 

Yüksek Lisans Programının amacı, dört yıllık lisans eğitimleri boyunca, görsel iletişim ile ilgili her alanda ürün tasarlayabilen, bir fikri en doğru biçimde görselleştirme konusunda çalışan öğrencilerin, uzmanlaşmayı düşündükleri konularda bilgilerini ve yaratıcı yönlerini geliştirerek yeni buluşlara yönelmelerini sağlamaktır. Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programında eğitim gören öğrenci görsel sorunları araştırmayı ve estetik bir yaklaşımla tasarım yapmayı öğrenmektedir.

 

Gelişen iş yaşamı ile beraber grafik tasarımcılara da gereksinim giderek artmaktadır. İş ve özel yaşamın her alanında, tasarımdan iletişime, tanıtımdan pazarlamaya tüm ilişkilerde grafik tasarımcıların uygulamaları etkili olmaktadır. Grafik Tasarımcılar, akademik kariyer yapabilecekleri gibi, reklam ajanslarında, masaüstü yayıncılık, fotoğraf ve multimedya alanlarında da çalışma imkanı bulabilirler.

 

Koşullar

 

  • Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programına başvuruda ALES Koşulu aranmamaktadır. Güzel Sanatlar Lisans Mezunları ve alan dışı lisans mezunları kabul edilmektedir.

 

  • Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programında, lisans eğitimini farklı dalda yapan öğrencilere gerek görüldüğünde lisans derslerinden ders aldırılabilir. Öğrenci kendini geliştirmek istediği alanda ders seçimlerini danışman öğretim üyesi eşliğinde yapar.

 

  • Lisans derslerinden alınan dersler kredisiz olup, yüksek lisansta alacakları derslerin kredisini etkilememektedir. Öğrenci bilgi, beceri ve eksikliklerini bilimsel hazırlık programında alacağı derslerle tamamlayarak, yüksek lisansta alacağı derslere alt yapı oluşturur.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler