fbpx

İnsan Kaynakları ve Yönetimi

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Değişim dalgasıyla klasik üretim yapan organizasyonlar hızla değer kaybederken, bilgi ve enformasyon ağırlıklı endüstrilerde ve hizmet sektöründe patlama yaşanmakta, teknolojik gelişmeler nedeniyle işlerin çoğu ortadan kalkarken, mevcut işlerin tanımları değişmekte, yüksek beceri gerektiren yeni işler ortaya çıkmaktadır.

 

Yeni işlerle birlikte kas gücü yerine beyin gücünü kullanan, iş hayatından beklentileri oldukça farklı olan, sanal ortamlarda iş yapan, iş arayan değil iş seçen, ortam bulmadığında başka işletmeye transfer olan Y Kuşağının varlığı ,motivasyonları tamamen farklı, yeni nesil bir İnsan Kaynağı ortaya çıkmaktadır.

 

Maliyetlere, dolayısıyla rekabet gücüne etki eden bütün kaynakların elde edilme giderinin eşit, çıktılarının ise sınırlı olduğunun anlaşılması, dikkatleri insan kaynağı üzerine yoğunlaştırmaktadır.Gerçekten de bütün diğer faktörlerden tasarruf etmenin oldukça zor olduğu bilgi toplumunda ve yeni ekonomide, yetkinlik ve yaratıcılığı ile örgütlere kazandırma potansiyeli olan tek ve en önemli kaynak İnsan Kaynağı olarak görülmektedir.

 

İnsanın yatırım yapan, yöneten, tasarımlayan, üreten, dağıtan, satan, servis veren, hatta satın alan olarak önemli olmasının yanında diğer bütün kaynakları işlevsel hale getirmesi, yerine ikame edilememesi ve çıktısının sınırsız olması, stratejik önemini oldukça anlaşılır kılmaktadır.

 

İnsanın öneminin anlaşılması ve hak ettiği önemin atfedilmesi, insan ilişkin uygulamaların örgüt içindeki koordinatörü olan İnsan Kaynakları Yönetimi birimini ve İnsan Kaynakları Yöneticilerini de ön plana çıkarmakta, hatta örgütün üst yönetim ve karar merkezlerine taşımış bulunmaktadır. Zira iş hayatındaki yeni koşullar, yalnızca işinin gereğini yerine getirebilen, vasat-sıradan çalışanlar yerine, yenilikçi, yaratıcı, işi geliştiren ve ileri boyutlara taşıyan çalışanlara ihtiyaç duymaktadır.

 

Oysa bu tür çalışanları her zaman ve her yerde bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla eldeki mevcut çalışanların nasıl yetkin ve yaratıcı hale getirileceği ve onların potansiyelini örgüt amaçları doğrultusunda nasıl ortaya koymalarının sağlanacağı önemlidir. Bu anlamda sadece örgüt üyelerini değil, örgüt dışındaki insan kaynağı potansiyelini de dikkate alan, farklılıkları zenginlik ve gelişme potansiyeli olarak gören, doğru İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları gerektirmektedir.

 

Bu bağlamda İnsan Kaynağının etkin yönetimi sadece İnsan Kaynakları Yöneticilerini değil, her kademede yöneticinin en önemli işlevi haline gelmektedir. Dolayısıyla örgütlerin ve her düzeyde yöneticinin yeni İnsan Kaynakları Yönetimi kültürünü kazanması stratejik önem taşımaktadır.Bu nedenle bütün sektörlerde, bütün bölümlerde her kademede yöneticilere İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı aracılığı ile İnsan Kaynakları Yönetimi kültürü kazandırılması stratejik önemi haizdir.

 

Öte yandan eğitimin temel amacı insanları, dünyayı daha iyi anlayabilecekleri anlatabilecekleri, yararlı olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri bilgilerle donatmaktır. Bu bilgiler sadece günümüz dünyasının sorunlarına değil, geleceğin iş ve sosyal yaşamının sorunlarında çözüm olabilmelidir.

 

Bu bakış açısı ile ele alınan İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Yüksek Lisans programı, alanında eğitim veren yerli ve yabancı kurumlarının, üniversitelerin yüksek lisans eğitim programlarının, STK’lar başta olmak üzere kamuda ve özellikle özel sektörde iş üreten insan kaynakları uzmanı ve yöneticisi konumunda bulunanların, insan kaynakları meslek mensuplarından ve yöneticilerinden beklentileri dikkate alınarak, büyük bir özenle tasarımlanmıştır.

 

Bu kapsamda programın amacı, günümüzün acımasız rekabet ortamında hayatta kalmak ve rakiplere fark yaratmak isteyen örgütlerin, amacına ulaşmak için kullanabileceği en etkili araç olan İnsan Kaynağını etkili ve verimli yöneterek, örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayan yetkin mesleki uzmanları ve yöneticileri yetiştirmek, olarak belirlenmiştir.

 

Her yöneticinin aynı zamanda bir İnsan Kaynağı Yöneticisi olduğu gerçeğinden hareketle, mevcut yöneticilerin ve insan kaynakları uzmanlarının da yönetsel yetkinliklerini arttırarak ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi becerilerini geliştirerek öncelikle örgütün, dolayısıyla ülkenin rekabet gücünü arttıracak mezunları iş hayatına kazandırmaktır.

 

Bu nedenle, İnsan Kaynakları Yönetimi;İşletme,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi alanla doğrudan ilgili mezunların yanında sosyal,,mühendislik, teknik, tıp dahil diğer alanlardan mezun olanlara da gereklidir Zira bunlar da fiilen insan kaynakları yöneticileidirler örgütlerde. Bu nedenle İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı halen örgütlerin yönetim kademelerinde görev yapan farklı disiplinlerden gelen bütün yöneticilere, örgütlerin yaşam süresi ve rekabet gücü için stratejik önem taşıyan yeni İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışını kazandırmayı da amaçlamaktadır.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler