fbpx

İşletme Yönetimi

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

 

Bu program farklı lisans eğitimlerinden gelen tüm öğrenciler için tasarlanmıştır ve başvuru için hiçbir iş deneyimi ön koşulu bulunmamaktadır. İş yaşamında profesyonel iş deneyimi kazanırken aynı zamanda İşletme yüksek lisansı yapmak isteyen öğrenciler için de uygundur. İşletme Yönetimi Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı 3 dönemlik bir programdır. Her yıl Güz ve Bahar döneminde öğrenci kabul edilir.

 

Programa kabul edilen öğrenciler, kayıtlı öğrencilerle sınırlı bir grupla birlikte derslere girerler ve çeşitli seçmeli dersler arasından almak istedikleri dersleri seçebilirler. Programın seçmeli dersleri öğrencilere, yüksek lisans çalışmalarını kendi kariyer planlarına göre belirli alanlarda yoğunlaştırma ve bunun için en uygun olan dersleri seçme olanağını sunar.

 

Derslerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için derslerin içerik tanımları incelenebilir. Yüksek lisans öğrencisi ders seçimlerini bu şekilde düzenleyerek yüksek lisans çalışmalarını bir veya daha fazla alanda yoğunlaştırabilir veya seçmeli derslerini geniş bir yelpazede seçerek kendisi için daha geniş bir çalışma alanı oluşturabilir.

 

İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, geleceğin başarılı profesyonel yöneticileri olma potansiyeline sahip öğrencilere eğitim temelini kazandırmaya yönelik hazırlanmıştır. Programa katılmanın ön koşullarından biri lisans mezunu olmaktır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerden şunlar beklenir:

 

1.Profesyonel yönetime ilişkin temel kavramların, araçların ve teorilerin tam ve bütünleşmiş bilgisi,
2.İşletmeyle ve işletmenin sorunlarıyla yaratıcı ve etkili bir şekilde ilgilenebilmek için gereken davranışsal ve analitik beceriler,
3.İşletmelerin faaliyet gösterdiği ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal ortamları kavrama yetisi,
4.İşletmenin hem iç hem dış yönetimsel işlerinde profesyonel ve kişisel doğruluk ve sosyal sorumluluk anlayışı.

 

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı her öğrencinin, ders programını seçtiği kariyer veya işe en iyi şekilde hazırlanmaya yönelik şekillendirebilmesi için çok geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Programda belirli bir alanda yoğunlaşmak zorunlu olmasa da, birçok öğrenci ders programlarını aşağıda belirtilen, piyasanın yönlendirdiği alanlarda yoğunlaştırmayı tercih etmektedir. Öğrenciler ihtiyaç ve isteklerine göre bir veya birkaç alanda yoğunlaşabilirler veya çeşitli seçmeli dersler seçerek yüksek lisans çalışmalarını daha genel bir işletme alanında gerçekleştirebilirler.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler