fbpx

Medya ve Kültürel Çalışmalar

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Medya ve Kültürel Çalışmalar; antropoloji, psikoloji, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, edebiyat, dilbilim gibi farklı alanların kültürel bakış açılarını ortak bir paydada buluşturan disiplinlerarası bir programdır. Tezli bir Yüksek Lisans Programı olarak tasarlanan programda;  günümüz dünyasını, bu dünyada gelişen, değişen, dönüşen toplumsal ve kültürel yaşamı, toplumsal hareketleri, kültürel kimlikleri ve kültür politikalarını  medya metinleri aracılığı ile okuyabilecek, çözümleyebilecek ve topluma eleştirel, sorgulayıcı, değişimci/dönüşümcü bir ivme kazandırabilecek bilimsel çalışmalar yapabilecek mezunlar yetiştirmek hedeflenmektedir.

 

Programda – disiplinlerarasılığının da bir gereği olarak- iletişim ve kültür kuramları, kitle kültürü, popüler kültür, küreselleşme, cinsiyet, çeşitli kimliklerin medyada temsili, medya – ekonomi – iktidar ilişkileri, yeni iletişim teknolojileri ve benzeri konular işlenmektedir.

 

Sosyal bilimlerin farklı alanlarında eğitimini tamamlamış, kültürün yaşam içindeki her türlü görünümü ile ilgilenen ve medyanın kültürü biçimlendirme gücünü araştırmak isteyen herkes bu programa başvurabilir.

 

Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Programı, aynı zamanda, sosyal bilimlerin hemen her alanına hitap edecek akademik bir yenilik ve gelişme sahası yaratacaktır. Farklı bilim dallarından başvuran öğrencilerin eksiklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Sınıfı da oluşturulmuştur.

 

İletişim Fakültesi mezunu olmayan öğrencilerin 1. Yarıyılda ” İletişim Sosyolojisi” 2. Yarıyılda ise ” İletişim Kuramları” dersini almaları gerekmektedir.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler