fbpx

Muhasebe ve Denetim

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Uluslararası Denetim ve Değerleme Standartları ve yeni Türk Ticaret Kanunu, klasik muhasebe kavramlarını radikal bir biçimde değiştirmiştir. Muhasebe ve Denetim alanlarının hızlı değişim sürecinde, şirketlerin yapılarının çeşitlenmesiyle muhasebenin temel unsurlarından biri olan raporlama sistemindeki değişiklik ve çeşitlenme de artmıştır.

 

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı, alandaki değişim sürecine adapte olmak için gereken bilgi ve beceriyi katılımcılarına sağlayarak, denetim sektöründe tercih edilen bir donanıma sahip olmalarını amaçlamaktadır. Bu programda İşletme Yönetimi Anabilim Dalının gerektirdiği temel derslerin yanı sıra, İç Kontrol ve İç Denetim, Uluslararası Denetim Standartları ve Uygulamaları, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Raporlama gibi derslerle Muhasebe ve Denetim disiplininin ileri düzey uzmanlık sağlayacak dersleri de yer almaktadır.

 

Bu programdan mezun olanlar, akademik kariyerlerine devam edebilecekleri gibi, Muhasebe Denetim Uzmanlığı yeterliliğini kazanmış olarak iş dünyasının önde gelen şirketlerinde de finans, muhasebe, denetim ve raporlama bölümlerinde yönetici konumunda bulunabilirler.

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler