fbpx

Pazarlama Programı (Uzaktan Eğitim)

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, işletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde pazara sunulabilmesi için, gerekli planlama ve uygulamaları gerçekleştirebilecek, değişen pazar şartlarının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, ülkemiz işletmelerinin pazarlama ve satış uygulamalarında ihtiyaç duydukları nitelikte meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.

 

Nitekim tüm gelişmiş ülkelerde pazarlama çalışma biçimini odağına almış olan sektörler ulusal gelirden en büyük payı alan sektör olma özelliğine sahiptirler. Çok karmaşık bir insan gücü içeren büyük işletmelerin yönetilmesi sorununun ortaya çıkması ve bu ihtiyacın fark edilmesi ile işletme pazarlama sisteminin karmaşık boyutlarını bilimsel bir temelde yönetecek meslek elemanlarının yetiştirilmesi çabaları başlatılmıştır.

 

İşletmelerin etkinleştirmeye büyük katkısı olduğuna kuşku olmayan pazarlama olgusunun işletme yönetimi alanında katkı payı yüksek bir meslek olarak ele alınması ve bu mesleği yerleştirmeye ve geliştirmeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerekmektedir.

 

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, kamu kurumları ile firmaların pazarlama bölümlerinde ve pazarlama araştırması yapan özel kurumlarda birçok pozisyonda çalışabilmektedirler. Ayrıca, üniversiteler bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler