fbpx

Sosyoloji

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Sosyoloji yüksek lisans programı, lisans eğitimleri sosyoloji alanında olsun veya olmasın, çalışmalarını sosyal bilimlerde sürdürmek isteyenlere temel ve aynı zamanda eleştirel bir bakış açısı kazandırmak ve onları araştırma yapmaya hazırlayacak donanımı sağlamak yer alır.  Program, sivil toplum örgütlerinde veya araştırma merkezlerinde çalışmak isteyen ya da içinde yaşadığı toplumla ilgili derinlikli ve kavrayıcı bir bakış açısı edinmek isteyen kişilere ihtiyaç duydukları teorik ve metodolojik araçları sunmaktadır.

 

Özellikle akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencilerimize, özgün bir araştırma yapma, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme ve soru sorabilme becerilerini kazandırmayı önemsemekte; böylece doktora başvuru sürecinde ve sonrasında kendilerine destek olmayı hedeflemekteyiz.

 

Bölüm öğretim üyelerinin önemli bir önceliği nitelikli sosyal bilim araştırmaları yürütmek ve bu süreci yüksek lisans öğrencileriyle de paylaşmaktır. Değişen Türkiye’nin toplumsal sorunlarının analizinde veri tabanı oluşturacak nitelikli araştırmaların gerçekleştirilmesi için sosyal araştırmaya ilişkin disiplinler arası çeşitli kuram ve yöntem bilgilerini içeren zengin bir lisansüstü eğitim programına gereksinim olduğu düşünülmekte ve böyle bir programın hem öğrencilerin hem de Sosyoloji Bölümü’nün farklı disiplinlerden gelen öğretim kadrosunun araştırma motivasyonlarını daha da yükselteceğine inanılmaktadır.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler