fbpx

Türk Dili ve Edebiyatı

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı, Türk dilinin ve edebiyatının; geçmişten günümüze, bütün özellikleri ve unsurlarıyla birlikte incelenmesi amacı dolayısıyla teşekkül etmiş bir bilimdir. Bilim, var olan hemen her şeyin bilgisinin; kesin, doğru ve nesnel olarak elde edilmesi amacı doğrultusunda gerçekleştirilen insani faaliyetin bütününü ifade eder ve yapısı gereği büyük bir çeşitlilik içerir.

 

Esasen genel dil ve edebiyat bilimleri, bu bilimlerin gelişmesinden sonra teşekkül etmiştir. Çünkü özel olarak dil ve edebiyatlar incelenmeden genel olarak dil ve edebiyatın söz konusu edilmesi mümkün değildir. Bir kavram olarak dil, ancak, konuşulan ve yazılan bir dil dolayısıyla somutlaştırılabilir. Aksi takdirde dilden bahsedemeyiz. Edebiyat ise her zaman bir dilin edebiyatıdır. Dil ile edebiyat arasında tabii ve zorunlu bir ilişki vardır.

 

Türk dili herhangi bir dil değildir; dünyanın en eski dilleri arasında yer aldığı gibi, aynı zamanda dünyadaki en yaygın dillerden biridir. Ayrıca büyük bir medeniyetin dilidir. Türk edebiyatı da buna bağlı olarak uzun bir geçmişi olan, sadece Türk milleti için değil, bütün insanlık için önemli olan pek çok edibin ve edebi eserin bünyesinde yer aldığı büyük bir edebiyattır.

 

Türk Dili ve Edebiyatı bilimi ve bu bilimin temsil edildiği Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı ile Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Halk Edebiyatı alanlarında, öğrenciye lisans üstü eğitim vermek amaçlanmakta ve bu doğrultuda katılımcı-üretken bir akademik disiplin kazandırma hedeflenmektedir.

 

Aynı zamanda ilmî araştırma teknikleri, edebiyat teorisi, Türk Dili ve Edebiyatı incelemeleri, tarihten günümüze farklı alfabelerle yazılmış pek çok Türkçe eserin incelenmesi gibi lisans döneminden farklı akademik bilgilerin yanı sıra, öğrencinin Türk kültür ve edebiyatına daha geniş bir açıdan yaklaşmasına imkân sağlayacak dersler, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Verilen derslerle, öğrenciye bilgiyi üretme ve kullanma becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler